Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2015 t.e.m. 15-04-2016) Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2023)

Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2015 t.e.m. 15-04-2016)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2015 tot 15.04.2016 Bekijk tijdslijn

Voor onderstaande gevallen zijn er afwijkende EPB-eisen van toepassing of bestaat er een algemene afwijking of vrijstelling van een bepaalde EPB-eis.

Deze algemene uitzondering geldt automatisch en moet niet per individueel project aangevraagd worden. U duidt de betreffende uitzondering aan in de software. De stavingsstukken die aantonen dat er geen EPB-eisen van toepassing zijn, houdt u bij.

Renovatie of functiewijziging van beschermde monumenten en gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht

Voor renovaties of functiewijzigingen van beschermde monumenten en gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht gelden volgende vrijstellingen:

 • vrijstelling van de maximale U-waarden voor andere constructieonderdelen dan daken en vloeren. Enkel daken en vloeren moeten dus aan de maximale U-waarden voldoen.
 • Vrijstelling van de ventilatie-eisen. In de software mag u voor de vrijgestelde ruimten rapporteren dat er geen ramen vervangen zijn. Anders gaat de software onterecht een boete genereren.

Let op: voor de uitbreiding, gedeeltelijke herbouw of ingrijpende energetische renovatie (inclusief een functiewijziging groter dan 800 m³) van deze gebouwen gelden deze vrijstellingen niet.

Renovatie of functiewijziging van gebouwen vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed

Voor de renovaties of functiewijzigingen van gebouwen vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed gelden volgende vrijstellingen:

 • vrijstelling van de maximale U-waarden voor de gevelonderdelen (i.e. muren en ramen) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg;
 • vrijstelling van de luchttoevoereisen in de ruimten waar alleen ramen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, worden vervangen. In de software mag u voor de vrijgestelde ruimten rapporteren dat er geen ramen vervangen zijn. Anders gaat de software onterecht een boete genereren.

Let op: voor de uitbreiding, gedeeltelijke herbouw of ingrijpende energetische renovatie (inclusief een functiewijziging groter dan 800 m³) van deze gebouwen gelden deze vrijstellingen niet.

Let op: de uitzondering op de EPB-eisen geldt enkel voor vastgesteld bouwkundig erfgoed. Indien het project louter opgenomen is in een wetenschappelijke inventaris, gelden deze vrijstellingen niet.

Landbouwgebouwen: serres voor warme teelten

Voor serres voor warme teelten gelden enkel de onderstaande EPB-eisen:

 • de verplichte installatie van minimaal één energiescherm over de volledige oppervlakte van de serre. Een energiescherm is in dit geval een beweegbare of vaste flexibele scheidingswand, die tijdens de koude periodes in de serres de luchtbeweging onderbreekt tussen de teeltruimte en de ruimte onder het dak van de serre. Een energiescherm kan zowel doorzichtig als niet doorzichtig zijn.
 • De verplichte installatie van een klimaatcomputer die garandeert dat het nodige vocht- en CO2-gehalte bereikt kan worden met een zo laag mogelijk energieverbruik.

Landbouwgebouwen: gebouwen voor energie-intensieve productie, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten en stallen voor varkens of pluimvee

Voor landbouwgebouwen voor energie-intensieve productie, bewaring of primaire behandeling van plantaardige producten en voor stallen voor varkens en pluimvee gelden enkel de onderstaande EPB-eisen:

 • maximale U-waarden

  nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde daken

  0,40 W/m²K

  nieuwe en vernieuwde muren niet in contact met de grond

  0,40 W/m²K

  nieuwe en vernieuwde transparante scheidingsconstructies, deuren en poorten

  eisen volgens bijlage VII van het Energiebesluit

 • ventilatie-eisen

  verblijfsruimten voor dieren

  vrijgesteld

  ruimten voor energie-intensieve bewaring van plantaardige producten (bewaring van aardappelen, uien en wortels)

  vrijgesteld

  ruimten voor energie-intensieve productie van plantaardige producten (zoals een forcerie voor witloof)

  vrijgesteld

  andere ruimten

  eisen volgens bijlage X van het Energiebesluit

Tennishallen vervaardigd uit zeildoeken

Voor nieuw op te richten tennishallen vervaardigd uit zeildoeken gelden enkel de onderstaande EPB-eisen:

 • ze beschikken over ventilatievoorzieningen, vermeld in bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010;
 • de binnentemperatuur :
  • kan niet hoger ingesteld worden dan 13 °C
  • wordt ’s nachts automatisch verlaagd naar maximaal 5 °C
  • wordt automatisch teruggeregeld naar 5 °C door middel van aanwezigheidsdetectie als er gedurende 15 minuten geen spelers aanwezig zijn op de terreinen
 • de wanden zijn minstens dubbelwandig of de U-waarde van de wanden is kleiner dan of gelijk aan 2,8 W/m²K

In geval van luchthallen dienen de luchtlekken tussen de verwarmde binnenruimte en de buitenomgeving beperkt te worden door het verwezenlijken van een continue verbinding van de zeilen aan de grond.

Tijdslijn

 1. Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2015 t.e.m. 15-04-2016)