Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 01-11-2011 t.e.m. 31-12-2014) Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2023)

Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 01-11-2011 t.e.m. 31-12-2014)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.11.2011 tot 31.12.2014 Bekijk tijdslijn

Voor onderstaande gevallen zijn er afwijkende EPB-eisen van toepassing of bestaat er een algemene afwijking of vrijstelling van een bepaalde EPB-eis.

Deze algemene uitzondering geldt automatisch en moet niet per individueel project aangevraagd worden. U duidt de betreffende uitzondering aan in de software. De stavingsstukken die aantonen dat er geen EPB-eisen van toepassing zijn, houdt u bij.

Renovatie of functiewijziging van beschermde monumenten en gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht

Renovaties of functiewijzigingen van beschermde monumenten en bestaande gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht moeten enkel aan de onderstaande EPB-eisen voldoen: maximale U- en minimale R-waarden voor verbouwde daken en vloeren.

Let op: voor de uitbreiding of gedeeltelijke herbouw van deze gebouwen zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Renovatie of functiewijziging van gebouwen vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed

Renovaties of functiewijzigingen van gebouwen die zijn vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed moeten enkel aan de onderstaande EPB-eisen voldoen:

 • maximale U- en minimale R-waarden voor:
  • nieuwe scheidingsconstructies
  • verbouwde of nageïsoleerde geveldelen die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg
  • verbouwde daken en vloeren
 • ventilatievoorzieningen in ruimten waar vensters vervangen worden die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg ;

Let op: voor de uitbreiding of gedeeltelijke herbouw van deze gebouwen zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Tennishallen vervaardigd uit zeildoeken

Voor nieuw op te richten tennishallen vervaardigd uit zeildoeken gelden enkel de onderstaande EPB-eisen:

 • ze beschikken over ventilatievoorzieningen, vermeld in bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010;
 • de binnentemperatuur :
  • kan niet hoger ingesteld worden dan 13 °C;
  • wordt ’s nachts automatisch verlaagd naar maximaal 5 °C;
  • wordt automatisch teruggeregeld naar 5 °C door middel van aanwezigheidsdetectie als er gedurende 15 minuten geen spelers aanwezig zijn op de terreinen;
 • de wanden zijn minstens dubbelwandig of de U-waarde van de wanden is kleiner dan of gelijk aan 2,8 W/m²K.

In geval van luchthallen dienen de luchtlekken tussen de verwarmde binnenruimte en de buitenomgeving beperkt te worden door het verwezenlijken van een continue verbinding van de zeilen aan de grond.

Tijdslijn

 1. Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 01-11-2011 t.e.m. 31-12-2014)