Renovatie of functiewijziging van beschermde monumenten en gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht

Voor de renovatie of functiewijziging van beschermde monumenten en bestaande gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht zijn geen EPB-eisen van toepassing.

Let op: voor de uitbreiding of gedeeltelijke herbouw van deze gebouwen zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Tijdslijn

Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2006 t.e.m. 13-09-2009)
Geldigheid