Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 14-09-2009 t.e.m. 07-09-2011) Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2023)

Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 14-09-2009 t.e.m. 07-09-2011)

Geldig voor bouwaanvragen van 14.09.2009 tot 07.09.2011 Bekijk tijdslijn

Voor onderstaande gevallen zijn er afwijkende EPB-eisen van toepassing of bestaat er een algemene afwijking of vrijstelling van een bepaalde EPB-eis. Deze algemene uitzondering geldt automatisch en moet niet per individueel project aangevraagd worden. U duidt de betreffende uitzondering aan in de software. De stavingsstukken die aantonen dat er geen EPB-eisen van toepassing zijn, houdt u bij.

Renovatie of functiewijziging van beschermde monumenten en gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht

Voor de renovatie of functiewijziging van beschermde monumenten en bestaande gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht zijn geen EPB-eisen van toepassing.

Let op: voor de uitbreiding of gedeeltelijke herbouw van deze gebouwen zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Renovatie of functiewijziging van gebouwen vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed

Renovaties of functiewijzigingen van gebouwen die zijn vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed moeten enkel aan de onderstaande EPB-eisen voldoen:

  • maximale U- en minimale R-waarden voor
    • nieuwe scheidingsconstructies
    • verbouwde geveldelen die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg
    • verbouwde daken en vloeren;
  • ventilatievoorzieningen in ruimten waar vensters vervangen worden die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg.

Let op: voor de uitbreiding of gedeeltelijke herbouw van deze gebouwen zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Tijdslijn

  1. Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 14-09-2009 t.e.m. 07-09-2011)