Renovatie of functiewijziging van beschermde monumenten en gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht

Voor de renovatie of functiewijziging van beschermde monumenten en bestaande gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht zijn geen EPB-eisen van toepassing.

Let op: voor de uitbreiding of gedeeltelijke herbouw van deze gebouwen zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Renovatie of functiewijziging van gebouwen vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed

Renovaties of functiewijzigingen van gebouwen die zijn vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed moeten enkel aan de onderstaande EPB-eisen voldoen:

  • maximale U- en minimale R-waarden voor
    • nieuwe scheidingsconstructies
    • verbouwde geveldelen die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg
    • verbouwde daken en vloeren;
  • ventilatievoorzieningen in ruimten waar vensters vervangen worden die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg.

Let op: voor de uitbreiding of gedeeltelijke herbouw van deze gebouwen zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Tijdslijn

Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (voor bouwaanvragen van 14-09-2009 t.e.m. 07-09-2011)
Geldigheid