Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bruikbare vloeroppervlakte Volume en oppervlaktes

Bruikbare vloeroppervlakte

Geldig voor alle bouwaanvragen

Definitie

De bruikbare vloeroppervlakte (ook de bruto-vloeroppervlakte genoemd) is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermde volume.

De bruikbare vloeroppervlakte wordt gebruikt:

Meten en berekenen

Net als bij de berekening van het beschermde volume, berekent u de bruikbare vloeroppervlakte op basis van en rekent u de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden mee.

De muren tussen twee wooneenheden (muur op perceelsgrens bij halfopen- en rijwoning, muur tussen twee appartementen … ) rekent u met de halve dikte mee. Voor de muren tussen een appartement en de gemeenschappelijke delen rekent u ook tot op de hartlijn van de muur.

Toepassingen

Wel bruikbare vloeroppervlakte

Trappen (en eventuele liften) rekent u op elk vloerniveau door. U rekent ze dus mee in de bruikbare vloeroppervlakte.

Geen bruikbare vloeroppervlakte

Volgende delen rekent u niet mee in de bruikbare vloeroppervlakte:

 • Zoldervloeren van zolders die buiten het beschermd volume liggen: dus als het plafond naar de zolder wordt geïsoleerd en de bovenste begrenzing vormt van de isolatielijn van het beschermd volume.
 • Zoldertippen die niet of moeilijk toegankelijk of niet-beloopbaar zijn. Zo rekent u een zolder, die enkel toegankelijk is door middel van een (schuif)ladder, niet mee in de bruikbare vloeroppervlakte. Ook een zolder waarvan op de houten spanten van de zoldervloer geen beloopbare afwerking (zoals beplating, planken … ) is geplaatst, rekent u niet mee in de bruikbare vloeroppervlakte.
  Let op: zoldertippen die toegankelijk zijn via een vaste trap rekent u wel mee in de bruikbare vloeroppervlakte.
 • De oppervlakte van vides en groter dan 4 m².
  Let op: op het laagste niveau zijn geen vides of schalmgaten. Daar rekent u die oppervlakten wel in.
 • Vloeroppervlakten met een hoogte lager dan 1,50 m, bijvoorbeeld onder een hellend dak.
  Let op: op een doorsnede van het dak kunt u meten welk vloergedeelte minstens 1,50m hoog is en wel meetelt als vloeroppervlakte.

Invoer in de EPB-software

 • Bij een nieuwbouw of renovatie: geef de bruikbare vloeroppervlakte (in m²) van het volledige gebouw in.
 • Bij een uitbreiding: geef de bruikbare vloeroppervlakte (in m²) van het nieuwe gebouwdeel in.