De bruikbare vloeroppervlakte is de som van :

  • de vloeroppervlakte van de gelijkvloerse verdieping
  • de vloeroppervlakte van de eerste verdieping
  • en de toegankelijke en bruikbare zoldervloeroppervlakte (enkel de zone waar er minstens 1,50 m bruikbare hoogte beschikbaar is).

De kelder behoort niet tot het beschermde volume. De oppervlakte van de keldervloer rekent u niet mee.

Als de zolder niet tot het beschermde volume zou behoren (en dus een AOR zou zijn), rekent u de vloeroppervlakte niet mee in de gebruiksoppervlakte.