Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijzonder regime van het verkooprecht voor de ruil van onbebouwde landgoederen

Bijzonder regime van het verkooprecht voor de ruil van onbebouwde landgoederen

De ruil van onbebouwde landgoederen is aan een bijzonder regime onderworpen.

Voorwaarden

Onbebouwde landgoederen
  • het gaat om een ruil
  • van landgoederen, dit zijn goederen die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf
  • die onbebouwd zijn, dus goederen waar geen enkel bouwwerk op staat
  • waarbij de oppervlakte van elk van de geruilde kavels niet meer bedraagt dan vijf hectare
  • de toepassing van de gunstregeling wordt in de akte gevraagd.

Tarief

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:

  1. Ruil zonder opleg en zonder waardeverschil tussen de kavels

Deze ruilovereenkomsten zijn vrijgesteld van het verkooprecht.

  1. Ruil met opleg of waardeverschil van niet meer dan één vierde

Het verkooprecht van 6 procent wordt geheven op het waardeverschil of op het bedrag van de opleg, indien dit hoger is.

  1. Ruil met opleg of waardeverschil van meer dan één vierde

Het verkooprecht van 10 procent (dan wel 12 procent) wordt geheven op het waardeverschil of op het bedrag van de opleg, indien dit hoger is.

Procedure

De toepassing van de gunstregeling moet in de akte worden gevraagd.