Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vergroening verkeersbelasting

Vergroening verkeersbelasting

Via de verkeersbelastingen wil de Vlaamse overheid de burgers en bedrijven stimuleren om te kiezen voor milieuvriendelijkere modellen.

De berekening van zowel de jaarlijkse verkeersbelasting (VKB) als de belasting op inverkeerstelling (BIV) is vanaf 1 januari 2016 sterker gebaseerd op de uitstoot van de wagens.

Waarom heeft de Vlaamse regering de verkeersbelastingen vergroend?

  • Aanmoedigen aankoop milieuvriendelijke wagens

De Vlaamse Regering wil graag de aankoop van milieuvriendelijke wagens in het Vlaamse Gewest stimuleren. Via een ingrijpende wijziging van de berekeningswijze van de jaarlijkse verkeersbelasting (VKB) en de belasting op inverkeerstelling (BIV) wil de Vlaamse Regering overtuigen om voor een milieuvriendelijke wagen -nieuw of tweedehands- te kiezen.

De hervorming van de BIV is de eerste concrete maatregel op het vlak van een algemene vergroening van de autofiscaliteit voor alle voertuigen.

Naast de volledige hervorming van de belastbare grondslag, wordt ook de aankoop van elektrische voertuigen en plug-in hybride wagens gestimuleerd door geen VKB en BIV te innen voor deze voertuigen.

  • Nieuwe en propere technologieën stimuleren

De Vlaamse Regering wil voluit gaan voor nieuwe en propere technologieën. Daarom wordt de aankoop van wagens op aardgas (CNG) gestimuleerd. Dat geldt ook voor LPG-wagens. Er wordt een correctiefactor op de CO2-uitstoot toegepast, zodat hiervoor minder VKB en BIV moet betaald worden. Wagens op LPG en aardgas stoten immers minder schadelijke stoffen uit. Met het oog op de lokale luchtkwaliteit is in stedelijke omgevingen het gebruik van benzine-, LPG- of aardgas te verkiezen.

Tenslotte stimuleert de nieuwe BIV-regeling de aankoop van tweedehands dieselwagens uitgerust met een roetfilter (nieuwe dieselwagens hebben sedert 2011 een gesloten roetfilter). Zowel wagens nieuw uitgerust met een roetfilter als tweedehands wagens waarop achteraf een roetfilter werd geïnstalleerd, genieten van een korting bij een volgende inschrijving van dat voertuig bij de DIV.

  • Betere luchtkwaliteit

De vergroende VKB en BIV is een nieuwe belangrijke hefboom die moet leiden tot een betere, gezonde luchtkwaliteit en minder fijn stof.