Gedaan met laden. U bevindt zich op: Welke verkeersbelastingen betaal ik bij de aankoop van een oldtimer?

Welke verkeersbelastingen betaal ik bij de aankoop van een oldtimer?

Alle voertuigen die minstens 30 jaar in het verkeer gebracht zijn, worden voor de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV forfaitair belast. 

Opgelet

Het feit dat een voertuig ingeschreven is onder een O-nummerplaat betekent niet noodzakelijk dat het voertuig forfaitair belast wordt.

De voorwaarden voor een inschrijving als oldtimer en de criteria om forfaitair belast te worden vallen niet samen.

Jaarlijkse verkeersbelasting

Als uw voertuig minstens 30 jaar geleden in het verkeer gebracht werd, betaalt u de forfaitaire verkeersbelasting.

De forfaitaire verkeersbelasting:

 • is niet afhankelijk van een inschrijving onder de specifieke oldtimer-nummerplaat (O-plaat)
 • wordt toegekend op basis van de ouderdom van het voertuig. De datum van eerste inschrijving bepaalt de ouderdom van het voertuig en niet het bouwjaar van het voertuig.

Procedure

Na de inschrijving van uw voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), stelt de DIV de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte van uw inschrijving.

 • U krijgt van de Vlaamse Belastingdienst automatisch jaarlijks een aanslagbiljet zolang uw voertuig ingeschreven blijft.
 • U betaalt de forfaitaire verkeersbelasting vanaf de eerste dag van de maand van inschrijving dat uw voertuig aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet.

Bedrag

 • De forfaitaire verkeersbelasting bedraagt vanaf 1 januari 2023 99,99 euro (inclusief opdeciem). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.
 • Bij een forfaitaire verkeersbelasting komt u niet in aanmerking voor een teruggave van de verkeersbelasting bij schrapping(opent in nieuw venster) van uw nummerplaat of wissing van uw voertuig.
 • Motorfietsen zijn uitgesloten van het oldtimerforfait bij de jaarlijkse verkeersbelasting. Zij betalen steeds het motorfietstarief, ongeacht de leeftijd van de motorfiets.

Belasting op inverkeerstelling

Als uw voertuig minstens 30 jaar geleden in het verkeer gebracht werd, betaalt u de forfaitaire belasting op inverkeerstelling.

De forfaitaire belasting op inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers is een eenmalig vast bedrag dat iedere eigenaar van een oldtimer moet betalen vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België.

De forfaitaire belasting op inverkeerstelling:

 • is niet afhankelijk van een inschrijving onder de specifieke oldtimer-nummerplaat (O-plaat)
 • wordt toegekend op basis van de ouderdom van het voertuig. De datum van eerste inschrijving bepaalt de ouderdom van het voertuig en niet het bouwjaar van het voertuig.

Procedure

Na de inschrijving van uw voertuig bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) ontvangt u van de Vlaamse Belastingdienst automatisch een aanslagbiljet.

Na ontvangst van het aanslagbiljet hebt u 2 maanden de tijd om de BIV te betalen.

Bedrag

Het forfait van de belasting op inverkeerstelling wordt jaarlijks op 01/07 geïndexeerd en bedraagt:

 • vanaf 01-07-2023: 53,00 EUR
 • vanaf 01-07-2022: 50,38 EUR
 • vanaf 01-07-2021: 46,23 EUR
 • vanaf 01-07-2020: 45,56 EUR