Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bemiddeling bij geschillen als alternatief voor de rechtbank

Bemiddeling bij geschillen als alternatief voor de rechtbank

Hebt u een conflict met uw partner, uw buur, uw huisbaas of een andere persoon?
U hoeft niet meteen een gerechtelijke procedure op te starten. U kunt verschillende stappen nemen om een klassieke juridische procedure te vermijden.

 1. Probeer eerst de zaak uit te praten om zo een oplossing te vinden waarover beide partijen het eens zijn. U kunt eventueel een derde persoon inschakelen, een gemeenschappelijke vriend of een vertrouwenspersoon.
 2. Biedt dit alles geen oplossing, stuur dan een aangetekende brief naar de tegenpartij en leg uit wat u wilt verkrijgen.
 3. Als de tegenpartij niet binnen redelijke termijn op uw eisen ingaat, en u wilt juridische procedures vermijden, dan kunt u een bemiddelaar inschakelen om een conflict of geschil buiten de rechtbank op te lossen.

Bemiddeling

De bemiddeling is een onderhandeling waarbij de betrokken partijen samen een oplossing zoeken waar ze zich beiden goed bij voelen. Het is een snelle en eenvoudige procedure, die veel goedkoper is dan een rechtszaak.

U kunt in bijna alle gevallen een beroep doen op bemiddeling:

 • geschillen die gemakkelijk onderling kunnen worden opgelost door wederzijdse toegevingen, zoals:
  • burenruzies
  • conflicten tussen huurders en verhuurders
  • schadevergoedingen
 • geschillen over het personenrecht, zoals:
  • alimentatiegeld
  • hoederecht over de kinderen
  • ouderlijke bevoegdheid bij scheiding
 • geschillen over het wettelijk of feitelijk samenwonen
 • echtscheiding

Bemiddeling is niet gratis, maar het is wel een stuk goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Een professionele bemiddelaar zal een vergoeding vragen voor de geleverde bemiddelingsdiensten en zijn kosten factureren.

Als u een verzekering voor rechtsbijstand hebt, kan bemiddelingen daarin opgenomen zijn. Raadpleeg hierover uw verzekeraar.

Op de website van de FOD Justitie kunt u een bemiddelaar in uw buurt(opent in nieuw venster) vinden.

Juridische stappen

Lukt het u of de bemiddelaar niet het conflict niet zelf oplossen? Dan kunt u naar de bevoegde rechtbank stappen (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank of arbeidsrechtbank). Op juridat.be vindt u de rechtbanken bevoegd voor uw regio(opent in nieuw venster).

Voordat u een klassieke procedure begint, kunt u kosteloos een beroep doen op een rechtbank om tot een minnelijke schikking of verzoening te komen. Met een verzoening kunt u een lange procedure vermijden.

Belangrijk is dat een verzoening tussen de betrokken partijen moet gebeuren. De rechter kan de besprekingen leiden en de partijen pogen te verzoenen, maar hij kan geen oplossing afdwingen.

Als er toch geen verzoening mogelijk is, kunt u een klassieke procedure opstarten bij de bevoegde rechtbank.