Het tarief van de erfbelasting hangt af van:

  • de graad van uw verwantschap met de overledene
  • en de omvang van de nalatenschap.

In bepaalde gevallen is een vermindering van de erfbelasting mogelijk. Er bestaan ook een aantal vrijstellingen van de erfbelasting.