Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betaling van het verkooprecht

Betaling van het verkooprecht

Bij de verkoop van een onroerend goed zijn de belastingplichtigen de kopers van het onroerend goed.

Wie betaalt het verkooprecht?

Doorgaans betaalt de koper de registratiebelastingen. Maar u kan ook overeenkomen dat de verkoper deze betaalt. Die onderlinge overeenkomst wijzigt echter niets aan de persoon die belastingplichtige is ten aanzien van de Vlaamse Belastingdienst. De koper blijft de belastingplichtige.

    Procedure

    Wie het verkooprecht uiteindelijk betaalt aan de Vlaamse belastingdienst, hangt af van de opsteller van de akte van aankoop en van de persoon op wie de registratieverplichting rust

    • Als een verkoopovereenkomst vóór het opmaken van de notariële akte ter registratie wordt aangeboden, is degene die de akte ter registratie aanbiedt (koper of verkoper) verplicht het verkooprecht onmiddellijk te betalen bij ontvangst van het aanslagbiljet.
    • Als een verkoopovereenkomst vóór het opmaken van de notariële akte niet ter registratie werd aangeboden, wordt het verkooprecht betaald door de notaris, op het moment dat hij hiervoor het aanslagbiljet ontvangt. De notaris rekent de rechten met de koper af bij het verlijden van de notariële verkoopakte (dus vóór de aanbieding ter registratie).