Voorwaarden

De financiering is bedoeld voor kandidaten die

  • jonger zijn dan 35 jaar op de startdatum van de stage
  • zelf een stageaanbod hebben bij een internationale organisatie die behoort tot de lijst
  • een einddiploma hebben dat ze behaald hebben aan een instelling van secundair onderwijs of hoger onderwijs die gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.

Procedure

U bent als kandidaat-stagiair zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats.

Als u aan de hierboven vermelde criteria voldoet, dan kunt u als kandidaat een elektronische beursaanvraag indienen bij het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

U moet uw beursaanvraag ten vroegste 6 maanden en uiterlijk één dag voor de aanvang van de stage indienen. Hou er wel rekening mee dat de daadwerkelijke uitbetaling van de beurs gemiddeld anderhalve maand in beslag neemt.

U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen, maar als het budget voor een jaar opgebruikt is, kunnen er geen aanvragen meer goedgekeurd worden. Wees er dus op tijd bij.

Het aanvraagformulier voor de beurs vindt u op de website.

Bedrag

Kosten die in aanmerking komen:

  • reiskosten voor de heen- en terugreis: vergoed met een forfaitair bedrag (200 euro binnen Europa, 500 euro buiten Europa), met uitzondering van stages in België
  • kosten van het levensonderhoud: berekening op basis van een forfaitair maandbedrag per bestemming.