De heffing op een afnamepunt elektriciteit wordt door de elektriciteitsleverancier aangerekend op de afrekenings- en slotfacturen. Op de elektriciteitsfacturen wordt de heffing opgenomen onder de naam “Bijdrage Energiefonds”.

Voor elke aparte aansluiting op het elektriciteitsnet (= afnamepunt) is de bijdrage afzonderlijk verschuldigd.