Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat is de bijdrage energiefonds?

Wat is de bijdrage energiefonds?

De bijdrage energiefonds (heffing op afnamepunten van elektriciteit) is een belasting per afnamepunt van elektriciteit. De heffing wordt aangerekend via de elektriciteitsfactuur. De opbrengst gaat naar het energiefonds.

Wat is de bijdrage energiefonds?

Vanaf heffingsjaar 2018 wordt een maandelijkse heffing vastgesteld per afnamepunt in het Vlaamse Gewest. Voor elke aparte aansluiting op het elektriciteitsnet (afnamepunt) is een afzonderlijke bijdrage verschuldigd.

Waarvoor dient het energiefonds?

De Vlaamse Regering mag het Energiefonds gebruiken voor de uitvoering van het energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van:

  • de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),
  • de openbaredienstverplichtingen voor energie
  • het sociaal energiebeleid
  • het beleid op vlak van het rationeel energiegebruik
  • het beleid op vlak van warmte-krachtkoppeling
  • het beleid op vlak van de hernieuwbare energiebronnen
  • energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid.