Elke afnemer die in de loop van het heffingsjaar volgens het toegangsregister titularis was van een afnamepunt moet de heffing betalen. Beschermde klanten betalen geen bijdrage energiefonds.

  • Het tarief van de heffing is afhankelijk van het feit of het afnamepunt is aangesloten op het laag-, midden- of hoogspanningsnet. In geval van een aansluiting op het laagspanningsnet, wat voor de meeste gezinnen het geval is, wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen residentiële of niet-residentiële afnemer.
  • Bij een gesloten distributienet en een gesloten industrieel net is de heffing verschuldigd door de afnemer die volgens het toegangsregister titularis was van het afnamepunt op het transmissienet, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, het elektriciteitsdistributienet.

Opgelet!

Als u een (overbodig) afnamepunt laat wegnemen (definitief) of verzegelen (omkeerbaar), dan is vanaf dat moment de bijdrage energiefonds niet meer verschuldigd. Natuurlijk heeft u vanaf dat moment ook geen elektriciteit meer via dat afnamepunt. Doe navraag bij uw distributienetbeheerder voor wegname of verzegeling en voor de kostprijs van die ingrepen.