inbreuk

te innen som

0.1

De lading kan niet correct worden vastgezet als gevolg van de verpakking ervan

De bevoegde persoon beslist in functie van de ernst van de inbreuk om een som op te leggen van 75, 350, of 1.000 euro.

0.2

Een of meer ladingseenheden zijn niet correct gepositioneerd

0.3

Het voertuig is ongeschikt voor de ingeladen lading (ander gebrek dan de onder 1 genoemde gebreken)

0.4

Duidelijke gebreken aan de bovenbouw van het voertuig (ander gebrek dan de onder 1 genoemde gebreken)

1. Geschiktheid van het voertuig

1.1

Voorwand (indien gebruikt om lading vast te zetten)

1.1.1.a)

Verzwakkende roestschade of vervormingen

350 euro

1.1.1.b)

Barsten die de integriteit van de laadruimte in gevaar brengen

1.000 euro

1.1.2.a)

Niet sterk genoeg (certificaat of etiket indien van toepassing)

350 euro

1.1.2.b)

Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading

1.000 euro

1.2.

Zijwanden (indien gebruikt voor het vastzetten van lading)

1.2.1.a)

Verzwakkende roestschade, vervormingen, scharnieren of vangers niet in goede staat.

350 euro

1.2.1.b)

Barsten; scharnieren of vangers ontbreken of zijn stuk

1.000 euro

1.2.2.a)

Standaard niet sterk genoeg (certificaat of etiket indien van toepassing)

350 euro

1.2.2.a)

Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading

1.000 euro

1.2.3.a)

De toestand van planken van zijwanden voldoet niet.

350 euro

1.2.3.b)

Barsten

1.000 euro

1.3.

Achterwand (indien gebruikt voor het vastzetten van lading)

1.3.1.a)

Verzwakkende roestschade, vervormingen, scharnieren of vangers niet in goede staat.

350 euro

1.3.1.b)

Barsten; scharnieren of vangers ontbreken of zijn stuk

1.000 euro

1.3.2.a)

Niet sterk genoeg (certificaat of etiket indien van toepassing)

350 euro

1.3.2.a)

Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading

1.000 euro

1.4.

Rongen (indien gebruikt voor het vastzetten van lading)

1.4.1.a)

Verzwakkende roestschade, vervormingen, onvoldoende bevestigd aan het voertuig

350 euro

1.4.1.b)

Barsten; bevestiging aan het voertuig instabiel

1.000 euro

1.4.2.a)

Onvoldoende kracht of ontoereikend ontwerp

350 euro

1.4.2.b)

Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading

1.000 euro

1.5.

Bevestigingspunten (indien gebruikt voor het vastzetten van lading)

1.5.1.a)

In onvoldoende goede staat of ontoereikend ontwerp

350 euro

1.5.1.b)

Kunnen de vereiste trekkrachten niet aan

1.000 euro

1.5.2.a)

Aantal onvoldoende

350 euro

1.5.2.b)

Onvoldoende aantal om de vereiste trekkrachten te dragen

1.000 euro

1.6.

Vereiste bijzondere structuren (indien gebruikt voor het vastzetten van lading)

1.6.1.a)

In slechte staat, beschadigd

350 euro

1.6.1.b)

Barsten; kunnen de krachten bij een botsing niet weerstaan

1.000 euro

1.6.2.a)

Niet geschikt voor de vervoerde lading

350 euro

1.6.2.b)

Ontbreken

1.000 euro

1.7.

Vloer (indien gebruikt voor het vastzetten van lading)

1.7.1.a)

In slechte staat, beschadigd

350 euro

1.7.1.b)

Barsten; kan de lading niet dragen

1.000 euro

1.7.2.a)

Onvoldoende laadvermogen

350 euro

1.7.2.b)

kan de lading niet dragen

1.000 euro

2. Bevestigingsmethoden

2.1.

Vastzetten, blokkeren en direct vastsjorren

2.1.1

Directe bevestiging van de lading (blokkeren)

2.1.1.1.

a)

Afstand tot de voorwand indien gebruikt voor direct vastzetten is te groot

350 euro

2.1.1.1.

b)

Meer dan 15 cm en het gevaar bestaat dat de wand wordt doorboord

1.000 euro

2.1.1.2.

a)

Afstand tot de zijwand indien gebruikt voor direct vastzetten is te groot

350 euro

2.1.1.2.

b)

Meer dan 15 cm en het gevaar bestaat dat de wand wordt doorboord

1.000 euro

2.1.1.3.

a)

Afstand tot de achterwand indien gebruikt voor direct vastzetten is te groot

350 euro

2.1.1.3.

b)

Meer dan 15 cm en het gevaar bestaat dat de wand wordt doorboord

1.000 euro

2.1.2.

Vastzetmiddelen zoals rails, balken, latten en wiggen aan de voorkant, zijkanten en achterkant

2.1.2.1.

a)

Niet correct aan het voertuig bevestigd

75 euro

2.1.2.1.

b)

Niet goed bevestigd

350 euro

2.1.2.1.

c)

Kunnen de krachten bij een botsing niet weerstaan, zitten los

1.000 euro

2.1.2.2.

a)

Niet correct vastgezet

75 euro

2.1.2.2.

b)

Niet stevig genoeg vastgezet

350 euro

2.1.2.2.

c)

Volkomen ineffectief

1.000 euro

2.1.2.3.

a)

Het vastzetmiddel is niet helemaal geschikt.

350 euro

2.1.2.3.

b)

Het vastzetmiddelen is volkomen ongeschikt.

1.000 euro

2.1.2.4.

a)

De gekozen methode voor het vastzetten van de verpakking is suboptimaal

350 euro

2.1.2.4.

b)

De gekozen methode is volkomen ontoereikend.

1.000 euro

2.1.3

Direct vastzetten met netten en dekens

2.1.3.1.

a)

Toestand van de netten en dekens (het etiket ontbreekt of is beschadigd, maar het middel is in goede staat)

75 euro

2.1.3.1.

b)

De apparatuur voor het vastzetten van de lading is beschadigd

350 euro

2.1.3.1.

c)

Apparatuur voor het vastzetten van de lading ernstig beschadigd en niet meer bruikbaar

1.000 euro

2.1.3.2.

a)

De netten en dekens zijn niet sterk genoeg.

350 euro

2.1.3.2.

b)

Het vermogen om de krachten bij een botsing te weerstaan is minder dan twee derde van wat wordt vereist

1.000 euro

2.1.3.3.

a)

De netten en dekens zijn niet goed vastgemaakt.

350 euro

2.1.3.3.

b)

Bevestiging minder in staat om twee derde van de krachten bij een botsing te weerstaan

1.000 euro

2.1.3.4.

a)

De netten en dekens zijn niet helemaal geschikt om de lading vast te zetten

350 euro

2.1.3.4.

b)

Volkomen ongeschikt

1.000 euro

2.1.4.

Afscheiding en opvulling van ladingseenheden of tussenruimten

2.1.4.1.

a)

Geschiktheid van de afscheidings- en opvullingseenheid

350 euro

2.1.4.1.

b)

Er is te veel ruimte tussen de ladingseenheden.

1.000 euro

2.1.5.

Directe bevestiging (horizontaal, transversaal, diagonaal, met lussen of veren)

2.1.5.1.

a)

De vereiste vastzettingskrachten worden niet bereikt.

350 euro

2.1.5.1.

b)

Minder dan twee derde van de vereiste kracht

1.000 euro

2.2.

Vastzetten met frictiesloten

2.2.1.

Bereiken van de vereiste vastzettingskrachten

2.2.1.1.

a)

De vereiste vastzettingskrachten worden niet bereikt.

350 euro

2.2.1.1.

b)

Minder dan twee derde van de vereiste kracht

1.000 euro

2.3.

Apparatuur voor het vastzetten van de lading

2.3.1.a)

Geschiktheid van de apparatuur voor het vastzetten van de lading

350 euro

2.3.1.b)

Volledig ongeschikte apparatuur

1.000 euro

2.3.2.a)

Het etiket (bv. op het afleesplaatje/de testaanhangwagen) ontbreekt of is beschadigd, maar de apparatuur is nog in goede staat.

75 euro

2.3.2.b)

Het etiket (bv. op afleesplaatje/de testaanhangwagen) ontbreekt of is beschadigd en de apparatuur is niet in goede staat

350 euro

2.3.3.a)

De apparatuur voor het vastzetten van de lading is beschadigd

350 euro

2.3.3.b)

Apparatuur voor het vastzetten van de lading ernstig beschadigd en niet meer bruikbaar

1.000 euro

2.3.4.a)

De aanspanners zijn niet correct gebruikt

350 euro

2.3.4.b)

De aanspanners zijn stuk

1.000 euro

2.3.5.a)

De apparatuur voor het vastzetten van de lading is verkeerd gebruikt (bv. geen bekleding van de randen).

350 euro

2.3.5.b)

De apparatuur voor het vastzetten van de lading vertoont gebreken (bv. knopen).

1.000 euro

2.3.6.a)

Bevestiging van de apparatuur voor het vastzetten van de lading ondeugdelijk

350 euro

2.3.6.b)

Minder dan twee derde van de vereiste kracht

1.000 euro

2.4.

Overige apparatuur (bv. antislipmatten, bekleding van en rails op randen)

2.4.1.a)

De gebruikte apparatuur is ongeschikt.

75 euro

2.4.1.b)

Er is verkeerde of defecte apparatuur gebruikt.

350 euro

2.4.1.c)

De gebruikte apparatuur is volkomen ongeschikt.

1.000 euro

2.5.

Vervoer van bulkmateriaal, licht en los materiaal

2.5.1.a)

Bulkmateriaal waait weg tijdens het gebruik van het voertuig in het verkeer en dat kan het overige verkeer afleiden

350 euro

2.5.1.b)

Gevaar voor het verkeer

1.000 euro

2.5.2.a)

Het bulkmateriaal is niet toereikend vastgezet.

350 euro

2.5.2.b)

Verlies van lading wat een gevaar voor het verkeer oplevert

1.000 euro

2.5.3.a)

Geen bedekking van lichte goederen

350 euro

2.5.3.b)

Verlies van lading wat een gevaar voor het verkeer oplevert

1.000 euro

2.6.

Vervoer van rondhout

2.6.1.

Het vervoerd materiaal (boomstammen) ligt gedeeltelijk los.

1.000 euro

2.6.2.a)

De vastzettingskrachten van de ladingseenheid zijn niet toereikend

350 euro

2.6.2.b)

Minder dan twee derde van de vereiste kracht

1.000 euro

3. De lading is helemaal niet vastgezet

3

De lading is helemaal niet vastgezet

1000 euro