Voorwaarden

Om deze korting toegekend te krijgen, moet u tegelijkertijd voldoen aan twee voorwaarden:

  1. de planbatenheffing wordt volledig betaald binnen het jaar na verzending van het aanslagbiljet;
  2. er zijn twee mogelijkheden voor de tweede voorwaarde:
  • er heeft zich nog geen startfeit voorgedaan voordat de heffing betaald wordt (dit betekent in de meeste gevallen: het perceel mag nog niet verkocht zijn of er mag nog geen bouw- of verkavelingsvergunning toegekend zijn)

OF

  • er is wel een startfeit geweest maar de heffing is tegelijkertijd opgeschort. Als de betaling van planbatenheffing opgeschort is, betekent dit dat u wel een aanslagbiljet ontvangt, maar dat u dit nog niet hoeft te betalen tot zolang de opschortingsvoorwaarden vervuld zijn.

Bedrag

U krijgt 15% korting op de te betalen planbatenheffing.

Procedure

De korting wordt automatisch toegekend.

Als u mogelijk recht heeft op een bonificatie, krijgt u een aanslagbiljet dat twee bedragen vermeldt: Als u gebruik wil maken van de bonificatieregeling, betaalt u het kleinste bedrag (waar de korting van 15% al in verrekend is).