Gedaan met laden. U bevindt zich op: Renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen

Renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen

Om de renovatie van appartementsgebouwen te faciliteren, steunt de Vlaamse overheid de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) bij het opstellen van een renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen. Het doel van het renovatiemasterplan is om een totaalrenovatieadvies te geven aan de VME, zodat ze via een onderbouwde aanpak het gebouw toekomstbestendig kan maken.

Heel wat appartementsgebouwen zijn op energetisch vlak verouderd en staan dan ook voor een grondige energetische renovatie.

Vaak weten mede-eigenaars niet waar te beginnen. Het renovatiemasterplan dat een duidelijk totaaladvies mét prioriteiten geeft, kan hierbij helpen. VME’s met minstens 15 eenheden kunnen voor de opmaak van zo’n renovatiemasterplan tot eind 2025 nog beroep doen op één van de zes geselecteerde studiebureaus. Er is ook een rol weggelegd voor een coach, die heel wat verschillende taken op zich zal nemen. Dat gaat over het informeren en sensibiliseren van de mede-eigenaars, tot de interpretatie van het renovatiemasterplan, het beantwoorden van vragen van de mede-eigenaars en het aanvragen van de Mijn VerbouwPremie en/of Mijn VerbouwLening.

Inhoud is aan het laden

Wat houdt het renovatiemasterplan in?

Het renovatiemasterplan bestaat uit 3 delen:

 • een conditiestaatmeting;
 • een meerjarenonderhoudsplan gebaseerd op een conditiestaatmeting;
 • een duurzaam renovatiescenario richting doelstelling 2050.

Met de conditiestaatmeting wordt de huidige staat van het gebouw in kaart gebracht en baseert zich op de gebouw-technische, installatietechnische, de veiligheids- en woonkwaliteitsaspecten zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. Op basis van de conditiestaatmeting wordt het meerjarenonderhoudsplan opgemaakt.

Het meerjarenonderhoudsplan neemt de vervangingsinvesteringen en de wettelijke verplichte investeringen op voor een periode van 20 jaar.

Het duurzaam renovatiescenario geeft een stappenplan met de noodzakelijke renovatieacties over hoe de langetermijndoelstelling 2050 te behalen. De syndicus en de VME krijgt zo een idee over de maatregelen die genomen kunnen worden, in welke volgorde ze het best aangepakt worden, de investeringskost, de jaarlijkse energiebesparing en een indicatie van de vastgoedwaarde voor en na de werken.

Voor wie?

Appartementsgebouwen met meer dan 15 eenheden komen in aanmerking voor de financiële tussenkomst voor het opmaken van een renovatiemasterplan.

Mede-eigenaars die hun appartementsgebouw met minder dan 15 eenheden energetisch willen opwaarderen, kunnen in het kader van de collectieve renovatiebegeleiding beroep doen op een BENOvatiecoach. Deze BENOvatiecoach maakt een plan van aanpak, licht het appartementsgebouw door en maakt een advies op over hoe het appartementsgebouw en de appartementen energie-efficiënt te maken.

Financiële ondersteuning

Het VEKA biedt voor de opmaak van een renovatiemasterplan voor gebouwen van minstens 15 eenheden een financiële ondersteuning tot 12.000 euro inclusief btw (maximaal 60% van de kostprijs).

Het studiebureau vraagt de premie aan bij het VEKA en rekent de VME enkel het saldo aan.

Voorbeeld: het opmaken van het renovatiemasterplan voor een bepaald appartementsgebouw kost 10.000 euro, inclusief btw. Nadat het renovatiemasterplan werd bezorgd aan de syndicus of de VME, factureert het studiebureau 6.000 euro (incl. btw) aan het VEKA en 4.000 euro (incl. btw) aan de VME.

In voorbereiding: gratis coaching bij de opmaak van een renovatiemasterplan

De Vlaamse overheid werkt aan de mogelijkheid voor VME’s om zich te laten begeleiden door een gratis ‘renovatiemasterplancoach’. Deze coach zal fungeren als aanspreekpunt voor de eigenaars wanneer een appartementsgebouw energetisch gerenoveerd zal worden. De wetgeving is nog in voorbereiding.

Hoe aanvragen?

 • Stap 1

  De vertegenwoordiger van de VME, meestal de syndicus, heeft op de Algemene Vergadering of van de raad van mede-eigenaars de vraag gekregen om offertes op te vragen voor de verbetering van het gebouw en daarvoor ook een renovatiemasterplan te laten opmaken.

 • Stap 2

  De VME dient de aanvraag voor de opmaak van het renovatiemasterplan online in. Dat gebeurt door het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

  Niet alle studiebureaus zijn in heel Vlaanderen actief. Daarom werd Vlaanderen opgedeeld in twee ‘percelen. Afhankelijk van in welk perceel het gebouw gelegen is, kan u uw aanvraag indienen:

  Twijfelt u of uw gebouw in perceel 1 of perceel 2 valt? Zoek het gebouw op in Google Maps(opent in nieuw venster) (of een gelijkaardige kaart). Klik met de rechtermuisknop op de locatie van uw gebouw. U kunt bovenaan het contextmenu de coördinaten aflezen (breedte- en lengtegraad). Wij hebben de lengtegraad nodig. Dit is een getal dat tussen 2.5 en 6.5 ligt. Als de lengtegraad kleiner dan of gelijk is aan 4,38, gaat het om perceel 1. Vanaf 4,39 is het perceel 2.

   • Stap 3

    Nadat de VME in de onlinemodule een aanvraag indient, zal het VEKA een mini-competitie organiseren tussen de zes geselecteerde studiebureaus. Binnen 3 weken na de aanvraag zal het VEKA het voordeligste voorstel bezorgen aan de VME.

   • Stap 4

    Na het akkoord van de VME wordt een contract ondertekend tussen het studiebureau en de VME en start de opmaak van het renovatiemasterplan. Dat plan wordt maximaal 6 maanden later opgeleverd.

   • Stap 5

    Het studiebureau factureert 60% van de factuur aan het VEKA. De overige 40% wordt gefactureerd aan de VME. De maximale tussenkomst van het VEKA bedraagt 12.000 euro, inclusief btw.

   Veelgestelde vragen

   Meer weten? Herbekijk dan dit webinar

   In dit webinar van 26 april 2023 krijgt u uitleg over de context van het gebouwenpark in Vlaanderen, een update over beleidsacties voor appartementsgebouwen en uiteraard bijkomende informatie over het renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen.

   Inhoud is aan het laden

   LIFE IP CA 2016 BE-REEL! With the contributuion of the LIFE financial instrument of the European Union.

   Case: renovatiemasterplan Martelaarslaan in Gent

   In dit fragment dat uitgezonden werd op Kanaal Z, wordt de case van de Martelaarslaan in Gent besproken. Het appartementsgebouw wordt energetisch opgewaardeerd; de buitengevels werden op het moment van opname geïsoleerd.

   Zowel het betrokken studiebureau, de syndicus als het Energiehuis komen aan het woord.

   Inhoud is aan het laden