Gedaan met laden. U bevindt zich op: Postinterventiedossier (PID)

Postinterventiedossier (PID)

Het postinterventiedossier (PID) van een bouwwerk is het dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw (bv. onderhoud en herstellingen, verbouwingen, sloopwerk). Het dossier is vergelijkbaar met de veiligheidsinstructies van een gebruiksaanwijzing.

Persoon wijst naar een deel van het huis op bouwplannen
© Bas Bogaerts

Het PID is verplicht op bouwplaatsen en bij elke verkoop van een woning of appartement in België

 • waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001
 • of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meer aannemers.

Het PID bevat op zijn minst:

 • plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit, ...)
 • aanduidingen van (ingewerkte) nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ventilatie, ...) en verborgen gevaren
 • een lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen
 • instructies voor onderhoud, herstelling, verbouwing en ontmanteling van het gebouw en de technische installaties
 • eventuele aankoopfacturen en garantiebewijzen
 • de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd.

De plannen en aanduidingen moeten wel overeenkomen met de werkelijke uitvoering van de bouwwerken.

  Postinterventiedossier opmaken en aanvullen

  Het PID wordt opgemaakt en aangevuld door de veiligheidscoördinator. Op bouwplaatsen met slechts één aannemer is het de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangestelde derde die een vereenvoudigd postinterventiedossier moet opstellen. Wanneer de eigenaar zelf werken uitvoert, is hijzelf verantwoordelijk voor het PID.

  Bij gebouwen met verschillende wooneenheden in mede-eigendom kan het PID worden opgesplitst in verschillende delen (een deel voor de gemeenschappelijke ruimten en voor elke woning een apart deel voor de mede-eigenaars). Opgelet: de verplichting om het PID op te splitsen geldt pas voor dossiers die na 30 april 2006 zijn afgeleverd.

  Aan de hand van het dossier kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer, bij eventuele verbouwingen, op een eenvoudige manier achterhalen welke de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten. Wanneer er werken worden uitgevoerd, is de eigenaar verplicht het PID ter beschikking te stellen van de architect en de aannemers.

  Telkens wanneer er na de oprichting van de woning of het gebouw nog bouwwerken worden uitgevoerd, moeten die vermeld worden in het PID. Alle wijzigingen moeten op de betreffende plannen worden aangeduid, samen met de naam van uitvoerder. Wanneer u zelf werken uitvoert, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van het dossier.

  Postinterventiedossier bij verkoop

  Het postinterventiedossier hoort bij een woning of gebouw. Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop.

  Wanneer een gebouw, of een deel ervan, van eigenaar verandert, overhandigt de vorige eigenaar het PID aan de nieuwe eigenaar samen met andere documenten die bij het gebouw moeten blijven. Deze overhandiging wordt opgetekend in de akte die de overdracht van het gebouw bevestigt.

  Als de verkoper niet over een verplicht PID beschikt (nooit opgemaakt, onvindbaar), dan moet de verkoper het dossier op eigen kosten laten opmaken door een veiligheidscoördinator of architect, ten laatste tegen het verlijden van de akte.

  Als de laatste werken nog vóór 1 mei 2001 werden uitgevoerd en er bijgevolg geen PID is opgemaakt, kan de verkoop wel doorgaan. Uiteraard overhandigt de verkoper wel de bestaande plannen, documenten en attesten die bij de woning moeten blijven.

  Meer informatie

  Met vragen over het postinterventiedossier kunt u in eerste instantie terecht bij uw architect. Als er al een dossier is, kunt u terecht bij de veiligheidscoördinator of aannemer die het dossier heeft opgemaakt of aangevuld. De contactgegevens staan vermeld in het dossier.

  Werknemers en werkgevers in de bouwsector kunnen terecht bij de regionale directies Toezicht op het Welzijn op het Werk(opent in nieuw venster) van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid voor meer informatie over de veiligheid op de bouwwerf.

  Op de website van de FOD Werkgelegenheid vindt u meer informatie over de verplichtingen van opdrachtgever, veiligheidscoördinator en aannemers om de veiligheid op tijdelijke bouwplaatsen(opent in nieuw venster) te garanderen.

  Veelgestelde vragen