Bij werven vanaf 500 m² stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan. De veiligheidscoördinator moet gecertificeerd zijn.

Voor werven kleiner dan 500 m² is een soepeler regime voorzien dat toelaat dat aannemers zelf de functie van coördinator tijdens de verwezenlijkingsfase kunnen uitoefenen.

De overheid legt geen vaste prijs op voor de veiligheidscoordinatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is afhankelijk van het type bouwwerk, de complexiteit en duurtijd van de werken en de omgeving betreffende veiligheid.

Meer informatie over veiligheidscoördinatie(opent in nieuw venster) vindt u op werk.belgie.be.