Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe groen is uw elektriciteitscontract? Doe de groencheck!

Hoe groen is uw elektriciteitscontract? Doe de groencheck!

Hebt u een groen elektriciteitscontract afgesloten met uw energieleverancier? Via de groencheck van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kunt u vlot nagaan of uw elektriciteitscontract echt groen is. En natuurlijk ook hoé groen het is.

Om de groencheck te doen, moet u uw EAN-code elektriciteit ingeven. Een EAN-code is een unieke code op uw energiefactuur die begint met 5414. U kunt tot 10 EAN-codes ingeven per keer, wat voor bedrijven en lokale besturen heel interessant kan zijn.

Als het percentage dat de groencheck aangeeft niet overeenstemt met het percentage dat beloofd werd in uw contract, begaat de leverancier een overtreding en kunt u uw leverancier om verduidelijking vragen. Krijgt u geen antwoord of kan de leverancier niet bewijzen dat hij u groene stroom leverde, dan kunt u een klacht indienen bij de VREG.

Als er in het contract geen expliciete bepalingen zijn over het percentage groene stroom, is de leverancier vrij om al dan niet groene stroom te leveren.

Veelgestelde vragen