Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleiding of examen organiseren voor het certificaat van bekwaamheid voor installateurs van groene-energiesystemen (RESCert)

Opleiding of examen organiseren voor het certificaat van bekwaamheid voor installateurs van groene-energiesystemen (RESCert)

Er zijn meer installateurs met een grondige kennis van groene-energiesystemen nodig. Alleen ervaren installateurs die een erkende specifieke opleiding volgen én slagen voor het examen, kunnen een ‘certificaat van bekwaamheid’ ontvangen en als RESCert-installateur binnen hun categorie werken. Wilt u een opleiding of examen aanbieden? Dit moet u weten.

Erkenningsaanvraag indienen

Voor elke categorie waarvoor u een opleiding of examen tot RESCert-installateur wenst aan te bieden, moet u een afzonderlijke erkenningsaanvraag(Word bestand) indienen bij het VEKA. Dat kan per mail of aangetekend per post. Bij het behandelen van de aanvraag kan het VEKA bijkomend inlichtingen of documenten opvragen.

Inhoud van de opleidingen en examens

Omdat het certificaat van bekwaamheid in de 3 gewesten geldig is, is de inhoud en het niveau van de opleiding en het examen in de 3 gewesten gelijk. De invulling van de opleiding en het examen ligt voor elke categorie vast en moet door de opleidings- en examencentra nageleefd worden.

Download de voorschriften voor de opleidingen en examens

Per categorie heeft het VEKA een werkpakket ter beschikking, bestaande uit een

 • competentiebeschrijving kandidaat-cursist
 • kennistest basiscompetentie kandidaat-cursist
 • handboek
 • profiel lesgever
 • materiaallijst
 • powerpoint-presentatie
 • examen theorie en praktijk (uitsluitend in te kijken, wordt niet overgemaakt).

Het certificeringsorgaan RESCert staat o.a. in voor het beheer en het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid aan de installateurs voor groene energiesystemen.

Bijscholingsmateriaal (verlenging/opfrissingscursus)

Ook voor het verlengen van het certificaat van bekwaamheid kunnen RESCERT-installateurs bij een opleidingscentrum terecht. Een opleidingscentrum dat erkend is voor een basiscursus, is automatisch erkend om binnen dezelfde categorie een bijscholingscursus aan te bieden.

Voor deze categorieën is het bijscholingsmateriaal voor de opleidingsinstelling al ter beschikking (situatie najaar 2022):

 • Fotovoltaïsche installaties (zonnepanelen voor elektriciteit)
 • Zonthermische installaties voor sanitair warm water
 • Zonthermische combi-installaties voor sanitair warm water en verwarming
 • Ondiepe geothermische systemen
 • Warmtepompen voor verwarming met of zonder sanitair warm water: bèta-versie. De definitieve versie wordt eind 2022 verwacht.

Het opleidingsmateriaal voor de bijscholing van RESCert-installateurs biomassaketels voor verwarming en/of sanitair warm water wordt in 2023 verwacht.

Indien u uw certificaat wenst te verlengen en het bijscholingsmateriaal al beschikbaar is, neemt u contact op met een erkende opleidingsinstelling(opent in nieuw venster).

  Handboeken zelfstudie voor RESCert-installateurs

  Het handboek dat de RESCert-installateur ter voorbereiding van de bijscholing in zelfstudie moet doornemen, wordt vrij ter beschikking gesteld.
  Voor de meeste RESCert-categorieën is er al een eerste versie van het handboek ter beschikking: