Gedaan met laden. U bevindt zich op: Indexatiebeperking bij studentenhuurcontracten

Indexatiebeperking bij studentenhuurcontracten

Tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2023 mocht een indexatie van de huurprijs van een energieverslindende woning niet. Nadien, vanaf 1 oktober 2023, mocht de indexatie opnieuw, maar met een correctiefactor.

Het Grondwettelijk Hof besliste op 21 maart 2024 dat deze maatregel ook voor studentenhuurcontracten had moeten gelden. Hierdoor kunnen studenten met een huurcontract van voor 1 oktober 2022 mogelijk een deel van de huurprijs terugvorderen als zij een energieverslindend kot of - kamer huurden.

De Vlaamse Regering bevroor de huurprijzen van energieverslindende woningen tijdens de energiecrisis voor één jaar. Tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2023 mocht een indexatie van de huurprijs van zo een woning niet. Nadien, vanaf 1 oktober 2023, mocht de indexatie opnieuw, maar met een correctiefactor. Die correctiefactor vermeed dat de gemiste indexatie werd ingehaald. Lees meer op de webpagina over deze maatregel en de correctiefactor.

Het Grondwettelijk Hof besliste op 21 maart 2024 dat deze maatregel ook voor studentenhuurcontracten had moeten gelden. Hierdoor kunnen studenten met een huurcontract van voor 1 oktober 2022 mogelijk een deel van de huurprijs terugvorderen als zij een energieverslindend kot of - kamer huurden.

Voor welke studentenhuurcontracten geldt dit?

Deze beslissing van het Grondwettelijk Hof geldt niet voor alle studentenkoten of -kamers. Het hangt af van de periode waarin u huurde (uw studentenhuurcontract) en de energiezuinigheid van uw kot of kamer (het EPC-label).

Deze beslissing geldt als:

  • u het studentenkot- of kamer al huurde voor 1 oktober 2022 en uw verhuurder een indexatie toepaste na 1 oktober 2022.
  • uw studentenkot of -kamer in die periode een EPC-label D, E of F of had geen EPC-label had.

Wat betekent deze beslissing voor deze studentenhuurcontracten?

Hoe vordert u betaalde huur terug?

U heeft het recht om teveel betaalde huur terug te vorderen bij de verhuurder.

U vraagt dit uw (toenmalige) verhuurder via een aangetekende brief.

Opgelet:

  • U kunt enkel bedragen terugvragen die u in de vijf jaar voor de verzending van de aangetekende brief betaalde. U kunt dus niet onbeperkt wachten om terug te vorderen.
  • Na de verzending van de aangetekende brief heeft u nog één jaar tijd om de terugbetaling te eisen via een vrederechter, stel dat uw verhuurder niet reageert. Na dit jaar verjaart uw vraag.

Wat als de verhuurder nu een gunstig EPC-label kan voorleggen?

Dan heeft u als student nog altijd recht op een terugbetaling als uw studentenkamer geen EPC-label of een EPC-label D, E, F had tussen 1 oktober 2022 en de indexering. Pas als uw verhuurder een gunstig EPC-label had, mocht uw verhuurder (volledig) indexeren of indexeren zonder correctiefactor.

Opgelet: loopt uw studentenhuurcontract van voor 1 oktober 2022 nu nog altijd of is er jaarlijks een nieuw opeenvolgend studentenhuurcontract gesloten? Dan moet uw verhuurder de correctiefactor blijven toepassen totdat u het studentenkot- of kamer niet langer huurt of totdat de verhuurder een gunstig EPC-label kan voorleggen. Voor de verhuurder is het in dit geval dus wél interessant om een nieuw EPC-label aan te vragen en zo een volgende indexering met correctiefactor te vermijden.

Veelgestelde vragen

Hieronder leest u een aantal veelgestelde vragen.