Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betaal ik btw of registratierechten bij aankoop van een woning of bouwgrond?

Betaal ik btw of registratierechten bij aankoop van een woning of bouwgrond?

Een bord 'verkocht' op een stuk bouwgrond
© jonas lampens

Op de aankoop van een nieuwe woning betaalt u 21% btw. Een woning wordt als nieuw beschouwd tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van de woning:

  • bv. als een woning voor het eerst bewoond werd op 14 februari 2022, dan is er nog sprake van nieuwbouw tot en met 31 december 2024.

De ingebruikneming van een appartement in een gebouw heeft geen invloed op de datum van ingebruikneming van de andere appartementen in dat gebouw.

Op de bijhorende bouwgrond die u samen met de woning aankoopt, moet u ook 21% btw betalen als de volgende 3 voorwaarden samen vervuld zijn:

  • er is een toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met btw
  • de grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht
  • en de bouwgrond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, of wanneer u alleen een bouwgrond koopt, betaalt u registratierechten.

Voor de berekening van de registratierechten is het mogelijk dat de waarde van de bouwgrond plus kosten zoals de commissie van de vastgoedmakelaar worden in rekening gebracht, m.a.w. u betaalt registratierechten op meer dan enkel de waarde van de bouwgrond. Als u niet akkoord gaat met deze berekening, dan kunt u bezwaar indienen.