Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onteigening door een overheid: voorwaarden

Onteigening door een overheid: voorwaarden

Wil een overheid een eigendom of zakelijk recht onteigenen? Dit zijn alle voorwaarden waaraan het moet voldoen. 

Een overheid kan een onroerend goed of alleen onteigenen als aan al deze voorwaarden is voldaan:

 • De onteigening gebeurt voor het algemeen belang. Privébelangen kunnen enkel gediend worden als het algemeen belang doorweegt.

 • De onteigening gebeurt om een overheidsdoelstelling te realiseren.

 • De overheidsdienst moet de bevoegdheid hebben om te onteigenen (lijst met overheidsdiensten die mogen onteigenen(opent in nieuw venster)).

 • De onteigening is noodzakelijk:

  • Er is een dwingende reden om te onteigenen.

  • Er zijn geen alternatieven, zoals een gewone verkoopsovereenkomst of zelfrealisatie.

  • De overheid mag enkel de goederen of zakelijke rechten onteigenen die absoluut noodzakelijk zijn om de doelstelling van algemeen belang te realiseren.

 • De overheid moet in sommige gevallen over een machtiging beschikken.

 • De overheid moet de onteigende een billijke schadeloosstelling bieden.