Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zakelijk recht

Zakelijk recht

Voor de premies van Wonen in Vlaanderen (Mijn VerbouwPremie en aanpassingspremie) wordt iedere bewoner van de woning als (mede-)aanvrager beschouwd als die ook eigenaar is van de woning of houder van een zakelijk recht. Elke aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden. Een eventueel inkomen van elke aanvrager wordt meegerekend bij het bepalen van de inkomensvoorwaarde.

Een zakelijk recht kan zijn:

  • volle eigendom
  • vruchtgebruik (recht om in de woning te wonen, maar geen eigenaar)
  • erfpacht
  • opstal
  • recht van gebruik en/of bewoning

Ook de naakte eigendom is een zakelijk recht, maar niet van die aard dat het u het recht geeft om de woning te bewonen. Om die reden komt u niet in aanmerking voor de premie, tenzij u het recht van bewoning vraagt aan de vruchtgebruiker. Als u gebruik wenst te maken van het recht van bewoning, moet u het bewijs kunnen leveren dat dit recht is vastgelegd in een notariële akte en overgeschreven op het hypotheekkantoor.
Opgelet: het recht van gebruik en/of bewoning is enkel van toepassing voor de aanpassingspremie.