Gedaan met laden. U bevindt zich op: Terugvordering van rentevoordeel en administratieve boete

Terugvordering van rentevoordeel en administratieve boete

Blijkt uw woning niet te voldoen aan de voorwaarden? Dan wordt het rentevoordeel geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. U riskeert ook een administratieve boete.

  Als na het verstrijken van de periode van 5 jaar het nieuwe EPC nog steeds ontbreekt, of hieruit blijkt dat de vooropgestelde resultaatsverplichting niet werd behaald, dan zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA):

  • de betaling van de rentesubsidie stopzetten
  • de in de voorgaande jaren betaalde rentesubsidies terugvorderen
  • een administratieve boete uitschrijven voor het niet behalen van het vereiste energielabel. De boete is enkel verschuldigd als ook daadwerkelijk rentesubsidie werd uitbetaald.

  De teruggevorderde rentesubsidie en de boete moet u in 1 keer terugbetalen, maar een afbetalingsplan kan eventueel wel toegestaan worden, zowel wat terugvordering als de boete betreft.

  Terugvordering rentevoordeel

  Als de energieverbetering slechts gedeeltelijk werd bereikt, wordt de rentesubsidie als volgt teruggevorderd:

  • 50% teruggevorderd als:
   • u voor uw woning of appartement EPC-label A beoogde, maar EPC-label B behaalde;
   • u voor uw woning EPC-label B beoogde, maar EPC-label C behaalde.
  • 75% teruggevorderd als u voor uw woning EPC-label A beoogde maar EPC-label C behaalde.

  Vanaf 2023 worden de betaalde interesten slechts voor de overeenkomstige percentages terugbetaald in de vorm van een rentesubsidie:

  • 50% als:
   • u voor uw woning of appartement EPC-label A beoogde, maar EPC-label B behaalde;
   • u voor uw woning EPC-label​​​​​​​​​​​​​​ B beoogde, maar EPC-label​​​​​​​ C behaalde;
  • 25% als u voor uw woning EPC-label​​​​​​​​​​​​​​ A beoogde maar EPC-label​​​​​​​ C behaalde.

  Als u label D behaalt in plaats van A, B of C volgt een volledige terugvordering.

  Administratieve geldboete

  De administratieve geldboete bedraagt:

  • 300 euro voor een leningsbedrag tot en met 15.000 euro;
  • 600 euro voor een leningsbedrag van 15.001 euro tot en met 30.000 euro;
  • 900 euro voor een leningsbedrag van 30.001 euro tot en met 45.000 euro;
  • 1.200 euro voor een leningsbedrag vanaf 45.001 euro.