Gedaan met laden. U bevindt zich op: Proeftuinen Ontharding

Proeftuinen Ontharding

Door grondverhardingen uit te breken en te vergroenen ('ontharding'), kan regenwater beter in de grond sijpelen.

In 2018-2019 waren er subsidies mogelijk voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen. Zo kan regenwater in de grond sijpelen in plaats van in de riolering terecht te komen, waardoor de kans op wateroverlast en waterschaarste vermindert.

Projectoproepen 'Proeftuinen ontharding'

In 2018 werd een eerste projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ gelanceerd. Daarna werden toen 23 projecten geselecteerd. In 2019 volgde een tweede projectoproep, met een selectie van 22 projecten.

Via de projectoproepen 'Proeftuinen ontharding' wilde de Vlaamse overheid initiatieven en inspanningen van overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen op het vlak van ontharding stimuleren en ondersteunen. Initiatiefnemers konden een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.

Voorlopig is er geen nieuwe projectoproep gepland.