Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplichte installatie van een regenwaterput en infiltratiesysteem bij nieuwbouw en herbouw

Verplichte installatie van een regenwaterput en infiltratiesysteem bij nieuwbouw en herbouw

Wie een woning bouwt of grondig renoveert, is in bepaalde gevallen verplicht om een regenwaterput te installeren.

Het opgevangen en gefilterde regenwater kunt u gebruiken om:

 • toiletten door te spoelen
 • kledij te wassen
 • uw woning of auto schoon te maken
 • uw tuin te sproeien.

Voor andere toepassingen zoals drinken, persoonlijke hygiëne en de vaatwas wordt het gebruik van regenwater afgeraden.

Voorwaarden bij bouwaanvragen sinds 1 januari 2014

Voor bouwaanvragen sinds 2014 en tot 2 oktober 2023 gelden onderstaande verplichtingen.

Regenwatersysteem

Voor bouwaanvragen voor verbouwing of uitbreiding, ingediend sinds 1 januari 2014, van een woning is een regenwatersysteem niet meer verplicht.

Voor bouwaanvragen voor nieuwbouw of herbouw, ingediend sinds 1 januari 2014 gelden strengere regels: meestal is een regenwatersysteem voor hergebruik van regenwater verplicht.

 • Eengezinswoning. Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoning met een oppervlakte groter dan 40 m², moet het volume van de regenwaterput minstens 5000 liter zijn.
  Bij verbouwing (renovatie) of uitbreiding van een woning is installatie van een regenwaterput niet verplicht.
 • Ander gebouw. Bij nieuwbouw of herbouw van minstens één ander gebouw dan een eengezinswoning met een dakoppervlakte groter dan 100 m², moet het volume van het regenwatersysteem 50 liter per vierkante meter dakoppervlakte zijn. Het maximum is 10.000 liter.

Als het gebouw volledig is gedekt door een groendak, moet er geen regenwaterput geplaatst worden. In geval van een gedeeltelijk groendak moeten de delen met groendak niet aangesloten worden op de regenwaterput en moeten die delen niet meegeteld voor de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput.

Deze regels kan u vinden in de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.(opent in nieuw venster)

Er moet minimum 1 aftappunt zijn, om het regenwater te gebruiken.

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Infiltratievoorziening

 • Overtollig regenwater in de grond laten sijpelen of een infiltratievoorziening is verplicht bij bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie met een nieuwe oppervlakte van meer dan 40 m2. Bij nieuwe verkavelingen zijn collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.
 • Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
 • De overloop van de regenwaterput moet aangesloten worden op een infiltratie- of buffervoorziening (als die verplicht is volgens de ‘Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) Hemelwater(opent in nieuw venster)’).

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Op NAVWEB, de website van de Vlaamse Architectenorganisatie, kunt u de ‘Infiltratiewaaier: overzicht verschillende types infiltratiesystemen(opent in nieuw venster)’ downloaden of bestellen.

Nieuwe regelgeving voor bouwaanvragen vanaf 2 oktober 2023

Belangrijkste wijzigingen:

 • Een groter minimaal volume voor de regenwaterput
 • De verplichting tot plaatsing van een regenwaterput bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen
 • De verplichting om het opgevangen regenwater maximaal te gebruiken voortoepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik
 • Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening
 • Een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden
 • De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot regenwater collectief op te nemen

Meer informatie kunt u vinden in de nieuwe Gewestelijke stedenbouwkundige verordening(opent in nieuw venster) inzake hemelwater.

Voorwaarden bij bouwaanvragen tot 2013

Bij bouwaanvragen die ingediend werden tot en met 31 december 2013, is een regenwaterput verplicht

 • bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen met een horizontale dakoppervlakte die groter is dan 75 m²
 • wanneer de dakoppervlakte van een gebouw uitgebreid wordt met meer dan 50 m².

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Verplichte keuring

Voor u uw regenwaterinstallatie (tweedecircuitwater) mag gebruiken, moet u ze verplicht laten keuren.
Deze keuring kan opgesplitst worden in twee aspecten:

 • Keuring van de installatie voor tweedecircuitwater
  Deze keuring gaat na of:
  • het regenwater in afzonderlijke leidingen stroomt en nergens in contact kan komen met de (niet-aangesloten) binneninstallatie (het drinkwater).
  • het regenwater niet gebruikt wordt als drinkwater. Het mag wel gebruikt worden om schoon te maken, planten water te geven, het toilet door te spoelen …
  • er genoeg voorzorgsmaatregelen genomen zijn om verkeerd gebruik te voorkomen. Hieronder wordt verstaan het plaatsen van een pictogram en/of tekstvermelding ‘GEEN DRINKBAAR WATER’ bij kraantjes.
 • Keuring van de privé-waterafvoer
  Deze keuring gaat na of:
  • regen- en afvalwater worden gescheiden op privéterrein
  • of de afvoer van afvalwater volgens de wet gebeurt
  • of het regenwater volgens de wet wordt opgevangen, gebruikt en afgevoerd.
   Als de aanleg van de regenwaterput niet gepaard gaat met een herbouw of de aanleg van een nieuwe huisaansluiting is deze keuring niet verplicht.

Veelgestelde vragen