Voorwaarden

De keuring is sinds 2011 verplicht voor de binneninstallatie, en sinds 2021 ook voor de installatie tweedecircuitwater en de niet-aangesloten binneninstallatie.

De keuring moet gebeuren bij:

 • nieuwbouw, vóór de eerste ingebruikname
 • renovatie van de installatie
 • belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie (bijv. plaatsen van een waterontharder, drukverhogingsinstallatie, brandblusinstallatie, zwembad met verwarming, regen- of grondwatersysteem ...).

Een binneninstallatie is klaar voor keuring als minstens de volgende toestellen geplaatst zijn, aangekoppeld zijn op de waterleiding en voorzien zijn van de nodige beveiligingen:

 • centrale beveiliging aan het begin van uw installatie
 • alle toestellen voor warmwaterproductie
 • centrale verwarming
 • toilet
 • bad en/of douche met kranen
 • keukenkraan
 • lavabo met kranen
 • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (regenwater of ).

Procedure

U kunt een keuring van de binneninstallatie aanvragen bij een erkende keurder. U kunt hiervoor beroep doen

De controleur gaat na of de binneninstallatie aangelegd is volgens de meest recente uitgave van

Na de keuring krijgt u een keuringsattest. Daarop staat of uw installatie 'conform' is of niet. Er zijn 3 mogelijkheden: uw installatie is

 • conform
 • conform, maar een bijkomende keuring is verplicht
 • niet conform. Als uw installatie 'niet conform' is, mag ze niet in dienst gesteld worden. De gebreken moeten eerst hersteld worden en de installatie moet dan herkeurd worden.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij(opent in nieuw venster) vindt u meer informatie.

Kost

Voor de keuringstarieven geldt het principe van de vrije markt. U kunt de tarieven raadplegen op de website van uw waterbedrijf of opvragen bij een andere erkende keuringsorganisatie(opent in nieuw venster).

Wetgeving

Art. 7 § 3 van het besluit van de Vlaamse regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.

Toelichting bij dit artikel 7 vindt u in deel II van het algemeen waterverkoopreglement.

Veelgestelde vragen