Als u meent dat de regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening niet wordt nageleefd, kunt u voor een klacht of melding terecht bij:

  1. de gemeente (gemeentelijk stedenbouwkundige inspecteur of omgevingsloket) of de politie, die het bouwmisdrijf vaststellen en op basis van hun eigen handhavingsprioriteiten zullen optreden
  2. de afdeling Handhaving van Departement Omgeving als het een gewestelijke prioriteit(opent in nieuw venster) betreft.

Als u schade of hinder zou ondervinden, kunt u eventueel zelf via een burgerlijke procedure het herstel van de schade of een schadeloosstelling vorderen. Daarnaast kunt u aan de vrederechter een 'oproeping tot verzoening' vragen. Dat is een vrijwillige en kosteloze procedure om snel tot een oplossing te komen.

Meer informatie over bouwovertredingen(opent in nieuw venster) (melding, verjaringstermijnen, herstelmaatregelen) vindt u op de website van Departement Omgeving.