De call groene stroom is een wedstrijdformule waarbij de aanvrager een bod uitbrengt voor een installatie. Dat bod is de verhouding van de gevraagde steun en de verwachte energieopbrengst. Biedingen worden gerangschikt op basis van kosten-efficiëntie. De best gerangschikte biedingen worden uitbetaald in functie van het budget.

Via een call groene stroom kan u steun krijgen voor:

  • PV-installaties met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW
  • windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.

Een call kan bestaan uit 1 of 2 subcalls:

  • subcall 1: drijvende PV-installaties, PV-installaties op marginale gronden, PV-installatie in energiegemeenschappen, PV-installaties op woongebouwen en kleine en middelgrote windturbines
  • subcall 2: alle overige PV-installaties.

Handleiding

U vindt alle informatie over de te zetten stappen en de werking van de call in de interactieve handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

Twee nieuwe installatietypes binnen subcall 1

Vanaf de derde call van 2022 worden er twee nieuwe installatietypes toegevoegd aan subcall 1: PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen. Voor meer informatie over deze twee nieuwe installatietypes en de bijhorende voorwaarden, gelieve de infopagina van derde call van 2022 te raadplegen.

Lopende calls

Op dit moment zijn er geen calls geopend.

Aangekondigde calls

In 2022 wordt nog 1 call georganiseerd voor overige PV-installaties en PV-installaties in energiegemeenschappen en woongebouwen.

    Wetgeving

    De subsidieregeling wordt geregeld door enerzijds een Besluit van de Vlaamse Regering, dat de contouren en bepalingen van de steunregeling vastlegt, en anderzijds door een ministerieel besluit dat voor elke call de nadere regels vastlegt. Beide vormen voor elke call het zogenaamd subsidiereglement waaraan u moet voldoen. De wetgeving van toepassing op de lopende call en op de afgesloten calls vindt u hieronder gerangschikt.

    De wetgeving van de lopende calls kan tevens teruggevonden worden op de pagina van de call zelf.