Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten call groene stroom: 2022 call 2

Resultaten call groene stroom: 2022 call 2

Resultaten

In Call 2 van 2022, subcall 2 ‘overige PV - installaties’ zijn in totaal 386 aanvragen ingediend, samen goed voor een steunavraag van 10.479.637,76 euro of 110% van het beschikbare budget in deze subcall. Op basis van de plaats in de rangschikking wordt het gevraagde steunbedrag toegewezen aan de winnaars tot het beschikbare budget opgebruikt is. 10% van de totale steunvraag wordt sowieso niet toegewezen te beginnen met het slechts gerangschikte project. 362 aanvragen kregen een goedkeuring voor steun, samen goed voor 8.817.649,97 euro aan subsidie en een piekvermogen van 103,42 MWp.

De winnende biedingen gaan van 0,49 euro/MWhlevensduur (eerste plaats in de rangschikking) tot 12,98 euro/MWhlevensduur (laatste plaats in de rangschikking). Het gewogen gemiddelde bod bedraagt 4,78 euro/MWhlevendsuur.

In Call 2 van 2022, subcall 1, dienden in totaal 5 projecten een aanvraag in, samen goed voor een steunvraag van ongeveer 573.992 euro. Het betreft 1 windturbineproject, 1 PV-project op marginale grond en 3 drijvende PV-projecten. Op basis van de plaats in de rangschikking wordt het gevraagde steunbedrag toegewezen aan de winnaars tot het beschikbare budget opgebruikt is. 10% van de totale steunvraag wordt sowieso niet toegewezen te beginnen met het slechts gerangschikte project. 2 projecten kregen een goedkeuring voor steun, samen goed voor 100.114,15 euro aan subsidie en een piekvermogen van 0,54 MWp. Het gewogen gemiddelde bod bedraagt 9,02 euro/MWhlevendsuur.

De succesvol gerangschikte projecten in deze tweede call ontvangen hun officiële goedkeuring in de (digitale) bus. Pas na het officieel ontvangen van deze goedkeuring van de subsidieaanvraag mag een begunstigde overgaan tot de werkelijk aankoop en plaatsing van het systeem.

De eerstvolgende belangrijkste stap voor de winnende projectaanvragers is het tijdig stellen van een bankwaarborg. Dit gebeurt digitaal via het Energieportaal. Meer info over het correct indienen van een bankwaarborg is te vinden in de handleiding.

Afvallers en aanvragers die de deadline niet hebben gehaald, kunnen deelnemen aan een volgende call.

De gerangschikte aanvragen

Tabel 1: De verdeling van het budget, het vermogen en het aantal gerangschikte aanvragen in de tweede call van 2022, voor subcall 2 (Overige PV).
C2_2022_S2Budget%Vermogen% Aantal%
Projecten >25 kW tot en met 250 kW€5.129.188,615833.0334328779
Projecten >250 kW tot en met 750 kW€ 1.974.948,972223.388305716
Projecten >750 kW tot en met 5.000 kW€1.713.512,391921.10727185

Tabel 2: Het laagste, hoogste en gemiddelde weerhouden bod in de tweede call van 2022, voor subcall 2 (Overige PV).
C2_2022_PVeuro/MWhlevensduur
laagste weerhouden bod0.49
hoogste weerhouden bod12.98
gewogen gemiddeld weerhouden bod4.78

Afbeelding 1: de rangschikking van de steunaanvragen van de tweede call van 2022, voor subcall 2 (Overige PV). Het groene gebied toont de weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen het rode gebied toont de niet-weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen (wegens hoogst gerangschikt en/of opgebruikt raken van het beschikbaar subsidiebudget van de subcall) de rode lijnen geven de maximaal aanvaardbare biedingen voor het installatietype wee

Realisaties

In Call 2, 2022, subcall 2 werden ondertussen 68% van de projecten gerealiseerd. In subcall 1 werden nog geen projecten gerealiseerd. Dit zijn voorlopige cijfers van februari 2024. Elk PV-project heeft een looptijd van 18 maanden van de betekening tot de indienstname om in aanmerking te komen voor 100% van de steun. Daarna kan een PV-project nog 12 maanden in aanmerking komen voor 80% van de steun.