Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten call groene stroom: 2023 call 1

Resultaten call groene stroom: 2023 call 1

Resultaten

De eerste call van 2023 voorzag in een subcall PV op Woongebouwen en PV bij Energiegemeenschappen (subcall 1) en een subcall Overige PV (subcall 2). Voor subcall 1 was een totaalbudget van 500.000 euro voorzien, voor subcall 2 een totaalbudget van 2.500.000 euro.

Op basis van de plaats in de rangschikking wordt het gevraagde steunbedrag toegewezen aan de winnaars tot het beschikbare budget opgebruikt is. 10% van de totale steunvraag wordt sowieso niet toegewezen te beginnen met het slechts gerangschikte project.

In totaal werden in beiden subcalls 127 aanvragen ingediend. Hiervan kregen 105 aanvragen een goedkeuring voor steun.

De succesvol gerangschikte projecten in deze eerste call ontvangen hun officiële goedkeuring in de (digitale) bus. Pas na het officieel ontvangen van deze goedkeuring van de subsidieaanvraag mag een begunstigde overgaan tot de werkelijke aankoop en plaatsing van het systeem.

De eerstvolgende belangrijkste stap voor de winnende projectaanvragers is het tijdig stellen van een bankwaarborg. Dit gebeurt digitaal via het Energieportaal. Meer info over het correct indienen van een bankwaarborg is te vinden in bijlagen M en N van de handleiding.

Afvallers en aanvragers die de deadline niet hebben gehaald, kunnen deelnemen aan een volgende call.

Subcall 2

Cijfers

In subcall 2 van de eerste call van 2023, zijn in totaal 96 aanvragen ingediend samen goed voor een subsidievraag van 1.939.530,20 euro of 77% van het beschikbare budget in deze call. 84 aanvragen zijn weerhouden voor steun, samen goed voor 1.561.496,95 euro aan subsidie en een piekvermogen van 51,87 MWp.

De winnende biedingen van subcall 2 van de eerste call van 2023 gaan van 0,93 euro/MWhlevensduur (eerste plaats in de rangschikking) tot 7,78 euro/MWhlevensduur (laatste plaats in de rangschikking). Het gewogen gemiddelde bod bedraagt 1,67 euro/MWhlevensduur.

Tabel 1: De verdeling van het budget, het vermogen en het aantal gerangschikte aanvragen in de eerste call van 2023, voor subcall 2 (Overige PV).
Budget (€)%Vermogen (kWac)%Aantal%
Projecten > 25 kW tot en met 250 kW363.533,81237.127185363
Projecten > 250 kW tot en met 750 kW341.606,70226.411161518
Projecten > 750 kW tot en met 5.000 kW856.356,445525.408651619
Tabel 2: Het laagste, hoogste en gemiddelde weerhouden bod in de eerste call van 2023, voor subcall 2
€ / MWhlevensduur
laagste weerhouden bod0,93
hoogste weerhouden bod7,78
gewogen gemiddeld weerhouden bod1,69

Gemaakte fouten

De fout die het vaakst voorkomt bij de niet-ontvankelijke steunaanvragen in subcall 2 van de eerste call van 2023 is een incorrecte PVGIS-berekening van de verwachte energieopbrengst. De locatie van de berekening stemde in dat geval niet overeen met het opgegeven adres en het opgegeven kadastraal perceel in de steunaanvraag. Daarnaast werden bij bepaalde steunaanvragen ook de systeemverliezen in de PVGIS-module, die altijd op 14% moeten staan, gewijzigd. In bijlage I van de handleiding, het bijhorende ministerieel besluit en het Energiebesluit van 19 november 2010 kan u nalezen op welke manier de verwachte energieopbrengst berekend moet worden via PVGIS.

Afbeelding 1: De rangschikking van de steunaanvragen van de eerste call van 2023, voor subcall 2 (Overige PV). Het groene gebied toont de weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen en het rode gebied toont de niet-weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen (wegens hoogst gerangschikt en/of opgebruikt raken van het beschikbaar subsidiebudget van de subcall).

Subcall 1

Cijfers

In subcall 1 van de eerste call van 2023, zijn in totaal 31 aanvragen ingediend, samen goed voor een subsidievraag van 643.130,26 euro of 129% van het beschikbare budget in deze call. 21 aanvragen zijn weerhouden voor steun, samen goed voor 498.831,26 euro aan subsidie en een piekvermogen van 7,61 MWp.

De winnende biedingen van subcall 1 van de eerste call van 2023 gaan van 2,19 euro/MWhlevensduur (eerste plaats in de rangschikking) tot 17,56 euro/MWhlevensduur (laatste plaats in de rangschikking). Het gemiddelde bod bedraagt 8,90 euro/MWhlevensduur.

Tabel 3: De verdeling van het budget, het vermogen en het aantal gerangschikte aanvragen in de eerste call van 2023, voor subcall 1.
Budget (€)%Vermogen (kWac)%Aantal%
Projecten > 25 kW tot en met 250 kW196.431,26391.267241886
Projecten > 250 kW tot en met 750 kW121.400,002473514210
Projecten > 750 kW tot en met 5.000 kW181.000,00363.1906115
Tabel 4: Het laagste, hoogste en gemiddelde weerhouden bod in de eerste call van 2023, voor subcall 1.
€ / MWhlevensduur
laagste weerhouden bod2,19
hoogste weerhouden bod17,56
rekenkundig gemiddeld weerhouden bod8,90

Gemaakte fouten

De fout die het vaakst voorkomt bij de niet-ontvankelijke steunaanvragen in subcall 1 van de eerste call van 2023 is een incorrecte PVGIS-berekening van de verwachte energieopbrengst. De locatie van de berekening stemde in dat geval niet overeen met het opgegeven adres en het opgegeven kadastraal perceel in de steunaanvraag. Daarnaast werden bij bepaalde steunaanvragen ook de systeemverliezen in de PVGIS-module, die altijd op 14% moeten staan, gewijzigd. In bijlage I van de handleiding, het bijhorende ministerieel besluit en het Energiebesluit van 19 november 2010 kan u nalezen op welke manier de verwachte energieopbrengst berekend moet worden via PVGIS.

Afbeelding 2: De rangschikking van de steunaanvragen van de eerste call van 2023, voor subcall 1 (PV in energiegemeenschappen en PV op woongebouwen). Het groene gebied toont de weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen en het rode gebied toont de niet-weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen (wegens hoogst gerangschikt en/of opgebruikt raken van het beschikbaar subsidiebudget van de subcall).

Realisaties

In Call 1, 2023, subcall 2 werden ondertussen 11% van de projecten gerealiseerd. In subcall 1 werden ondertussen 38% van de projecten gerealiseerd. Dit zijn voorlopige cijfers van februari 2024. Elk PV-project heeft een looptijd van 18 maanden van de betekening tot de indienstname om in aanmerking te komen voor 100% van de steun. Daarna kan een PV-project nog 12 maanden in aanmerking komen voor 80% van de steun.