Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten call groene stroom: 2023 call 2

Resultaten call groene stroom: 2023 call 2

Resultaten

De tweede call van 2023 voorzag in een subcall PV op marginale gronden, drijvende PV-installaties en kleine en middelgrote installaties op basis van windenergie (subcall 1) en een subcall Overige PV (subcall 2). Voor subcall 1 was een totaalbudget van 500.000 euro voorzien, voor subcall 2 een totaalbudget van 1.500.000 euro.

Op basis van de plaats in de rangschikking wordt het gevraagde steunbedrag toegewezen aan de winnaars tot het beschikbare budget opgebruikt is. 10% van de totale steunvraag wordt sowieso niet toegewezen te beginnen met het slechts gerangschikte project.

In totaal werden in beiden subcalls 61 aanvragen ingediend. Hiervan kregen 44 aanvragen een goedkeuring voor steun.

De succesvol gerangschikte projecten in deze eerste call ontvangen hun officiële goedkeuring in de (digitale) bus. Pas na het officieel ontvangen van deze goedkeuring van de subsidieaanvraag mag een begunstigde overgaan tot de werkelijke aankoop en plaatsing van het systeem.

De eerstvolgende belangrijkste stap voor de winnende projectaanvragers is het tijdig stellen van een bankwaarborg. Dit gebeurt digitaal via het Energieportaal. Meer info over het correct indienen van een bankwaarborg is te vinden in bijlagen M en N van de handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster).

Afvallers en aanvragers die de deadline niet hebben gehaald, kunnen deelnemen aan een volgende call.

Subcall 2

Cijfers

In subcall 2 van de tweede call van 2023, zijn in totaal 55 aanvragen ingediend samen goed voor een subsidievraag van 1.544.893,34 euro of 103% van het beschikbare budget in deze call. 44 aanvragen zijn weerhouden voor steun, samen goed voor 1.027.931,23 euro aan subsidie en een piekvermogen van 16,77 MWp.

De winnende biedingen van subcall 2 van de tweede call van 2023 gaan van 0,87 euro/MWhlevensduur (eerste plaats in de rangschikking) tot 7,00 euro/MWhlevensduur (laatste plaats in de rangschikking). Het gewogen gemiddelde bod bedraagt 3,42 euro/MWhlevensduur.

Tabel 1: De verdeling van het budget, het vermogen en het aantal gerangschikte aanvragen in de tweede call van 2023, voor subcall 2 (Overige PV).

Budget%Vermogen%Aantal%
Projecten > 25 kW tot en met 250 kW€ 248.916242.804232352
Projecten > 250 kW tot en met 750 kW€ 636.235626.957571841
Projecten > 750 kW tot en met 5.000 kW€ 142.780142.4502037

Tabel 2: Het laagste, hoogste en gemiddelde weerhouden bod in de tweede call van 2023, voor subcall 2

€ / MWhlevensduur
laagste weerhouden bod0,87
hoogste weerhouden bod7,00
gewogen gemiddeld weerhouden bod3,42
Afbeelding 1: De rangschikking van de steunaanvragen van de tweede call van 2023, voor subcall 2 (Overige PV). Het groene gebied toont de weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen en het rode gebied toont de niet-weerhouden gerangschikte subsidieaanvragen (wegens hoogst gerangschikt en/of opgebruikt raken van het beschikbaar subsidiebudget van de subcall).

Subcall 1

Cijfers

In subcall 1 van de tweede call van 2023, die in deze call bestond uit drijvende PV-installaties, PV-installaties op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines, zijn in totaal 6 aanvragen ingediend. Door gebrek aan voldoende ontvankelijke subsidieaanvragen was er voor subcall 1 geen rangschikking mogelijk.

Realisaties

In Call 2, 2023, subcall 2 werden ondertussen 9% van de projecten gerealiseerd. In subcall 1 werden nog geen projecten gerealiseerd. Dit zijn voorlopige cijfers van februari 2024. Elk PV-project heeft een looptijd van 18 maanden van de betekening tot de indienstname om in aanmerking te komen voor 100% van de steun. Daarna kan een PV-project nog 12 maanden in aanmerking komen voor 80% van de steun.