© Lieven Van Assche

De hulpverlening van een CAW:

 • heeft een lage drempel
 • is gratis, in eerste instantie
 • is vertrouwelijk en vrijwillig

Waarvoor kan ik terecht bij een CAW?

De hulp- en dienstverlening in deze centra kan gaan van informatie en advies naar opvang, praktische hulp, crisishulp en begeleiding.

U kunt er terecht voor onder meer:

 • crisisopvangcentra voor personen en gezinnen
 • slachtofferhulp
 • daklozenopvang
 • vluchthuizen voor mishandelde vrouwen
 • wonen onder begeleiding
 • advies bij een Jongeren Advies Centrum (JAC)
 • residentiële opvang voor jong-volwassenen (van 18 tot 25 jaar)
 • schuldbemiddeling
 • gezins- en relatiebegeleiding (partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, opvoedingsproblemen, scheidingsproblemen, ...)
 • gecontroleerd bezoekrecht na echtscheiding (bezoekruimtes)
 • hulpverlening aan seksuele delinquenten
 • justitieel welzijnswerk: de sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden met het oog op hun sociale reïntegratie.

Contacteer een CAW

U kunt een CAW contacteren via mail, chat, of via het gratis nummer 0800 13 500 ((opent in nieuw venster)). Uw oproep naar 0800 13 500 verschijnt bovendien niet op uw telefoonfactuur. U kunt ook altijd langsgaan bij een CAW in uw buurt ((opent in nieuw venster)).

Veelgestelde vragen