Gedaan met laden. U bevindt zich op: CAW: Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

CAW: Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) biedt deskundige hulpverlening aan mensen met problemen. Samen met u zoeken hulpverleners naar de mogelijkheden die bij uzelf en in uw omgeving te vinden zijn. Zij kunnen u ook de weg wijzen naar andere diensten.

© Lieven Van Assche

De hulpverlening van een CAW:

 • heeft een lage drempel
 • is gratis, in eerste instantie
 • is vertrouwelijk en vrijwillig

Waarvoor kan ik terecht bij een CAW?

De hulp- en dienstverlening in deze centra kan gaan van informatie en advies naar opvang, praktische hulp, crisishulp en begeleiding.

U kunt er terecht voor onder meer:

 • crisisopvangcentra voor personen en gezinnen
 • slachtofferhulp
 • daklozenopvang
 • vluchthuizen voor mishandelde vrouwen
 • wonen onder begeleiding
 • advies bij een Jongeren Advies Centrum (JAC)
 • residentiële opvang voor jong-volwassenen (van 18 tot 25 jaar)
 • schuldbemiddeling
 • gezins- en relatiebegeleiding (partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, opvoedingsproblemen, scheidingsproblemen, ...)
 • gecontroleerd bezoekrecht na echtscheiding (bezoekruimtes)
 • hulpverlening aan seksuele delinquenten
 • justitieel welzijnswerk: de sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden met het oog op hun sociale reïntegratie.

Contacteer een CAW

U kunt een CAW contacteren via mail, chat, of via het gratis nummer 0800 13 500(opent in nieuw venster). Uw oproep naar 0800 13 500 verschijnt bovendien niet op uw telefoonfactuur. U kunt ook altijd langsgaan bij een CAW in uw buurt(opent in nieuw venster).

Veelgestelde vragen