Aanvraag Eerste Beoordeling als u 1 stuk of af en toe een stuk produceert

 • Stap 1

  Dien de aanvraag in

  • Log in via Fastlane, open een dossier en geef de volgende zaken door:

   • Beschrijving van uw aanvraag
   • Het aanvraagformulier ‘eerste beoordeling_COP’ (Formulier te vinden in de Fastlane aanvraag)
   • Uw ISO-certificaat met bijbehorend auditrapport
   • Overzicht materialen
   • Competentiematrix van de organisatie
   • Checklijst(en).
 • Stap 2

  Krijg uw certificaat en toegang tot Fastlane

  De door u aangewezen technische dienst zal een audit komen uitvoeren en bij een positieve evaluatie krijgt u:

  • Certificaat Eerste Beoordeling
  • toegang tot Fastlane.

  Vanaf dan kunt u goedkeuringen aanvragen.

Aanvraag Eerste Beoordeling als u in serie produceert

 • Stap 1

  Dien de aanvraag in

  • Log in via Fastlane, open een dossier en geef hierin volgende zaken door:

  • Beschrijving van uw aanvraag
  • Het aanvraagformulier ‘eerste beoordeling_COP’ (Formulier te vinden in de Fastlane aanvraag)
  • Uw ISO-certificaat met bijbehorend auditrapport
  • Overzicht materialen
  • Competentiematrix van de organisatie
  • Checklijst(en)
 • Stap 2

  Bewijs de kwaliteit van uw productieproces

  Hebt u al een ISO 9001:2015-certificaat, een gelijkwaardig certificaat of Compliance Statement volgens Verordening EG 2018/858?

  Dan controleert de door u gekozen technische dienst altijd uw:

  • ISO 9001:2015-certificaat, gelijkwaardig certificaat of Compliance Statement
  • auditrapport
  • competentiematrix
  • overzicht uitrusting
  • checklists.

  De technische dienst categorie D, die productiemonsters keurt of test, of het toezicht houdt op keuringen en testen, komt op locatie voor een controle van uw controleplan. Dat is een omschrijving van alle controles, metingen en testen die nodig zijn om de conformiteit aan te tonen:

  • dat elke reeks voertuigen, onderdelen of technische overheden overeenkomt met de oorspronkelijke typegoedkeuring
  • of dat een eenmalig product voldoet aan de Belgische wetgeving en overeenkomt met de individuele goedkeuring.

  Hebt u geen ISO 9001:2015-certificaat, gelijkwaardig certificaat of Compliance Statement volgens Verordening EG 2018/858? Dan gebeurt

  • de beoordeling van uw kwaliteitsbeheersysteem door de door u gekozen technische dienst categorie C
  • de controle van uw controleplan door een technische dienst categorie D. In het controleplan omschrijft u alle controles, metingen en testen die nodig zijn om de conformiteit van het voertuig of onderdeel aan te tonen.
 • Stap 3

  Krijg uw certificaat

  Is uw kwaliteitsbeheersysteem goedgekeurd? Dan krijgt u het Certificaat Conformiteit van Productie.

Wijzigingen Certificaat Eerste Beoordeling

Komt er een productielocatie bij? Of wilt u het toepassingsgebied verruimen? Dan moet u een wijziging aanvragen van uw Certificaat Eerste Beoordeling. Dat gebeurt op dezelfde manier als de oorspronkelijke aanvraag van de erkenning, met het indienen van het formulier in Fastlane. Bij ‘type of request’ kiest u in het dropdownmenu ‘wijziging’.