Skip to main content

Cultuur en ouderen

Om (actieve) cultuurparticipatie van ouderen te stimuleren werken kunst- en cultuursectoren samen met de gezondheidszorg- en de welzijnssector. In april 2016 ondertekenden toenmalig Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en toenmalig Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen daarom een intentieverklaring tot samenwerking tussen het cultuur- en welzijnsbeleid. Deze verklaring stelt een aantal acties voor die de (actieve) cultuurparticipatie van ouderen versterken. Die acties kregen een neerslag in de nota Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020.

In 2022 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2020-2025 goed.

Vragen

Heb je een vraag over de samenwerking Cultuur-Welzijn? Contacteer dan Ellen Hanssens.

Ellen Hanssens
Kennis en Beleid