Gedaan met laden. U bevindt zich op: Consumentenbescherming

Consumentenbescherming

Als consument hebt u bij de aankoop van goederen en diensten bepaalde rechten. Bij problemen met een verkoper kunt u op verschillende manieren hulp of advies krijgen.
De overheid komt niet tussenbeide in individuele dossiers. Ze reikt wel mogelijke oplossingen en instanties aan waarmee u als consument uw probleem kunt proberen op te lossen.

Rechten en plichten als consument

Vrouw kies groenten uit in de supermarkt.
© Joris Casaer

Wilt u weten wat uw rechten en plichten als consument zijn en welke acties u kunt ondernemen tegen een onderneming?

Probleem met een onderneming

Als u iets koopt, hebt u recht op een goed product. Maar als er iets mis is met het product, hoeft u niet meteen juridische stappen te ondernemen. De kosten van een rechtszaak en de tijd en de inspanningen die ermee gepaard gaan, staan vaak niet in verhouding tot het eigenlijke probleem.

 • Stap 1

  Onderling overleg

  Neem altijd in eerste instantie contact op met de onderneming om tot een oplossing te komen. Veel bedrijven hebben een eigen klachtendienst. Formuleer uw klacht duidelijk. Bevestig uw klacht schriftelijk (post, fax, e-mail). Zo hebt u een bewijs van uw klacht, wat latere misverstanden kan voorkomen.

 • Stap 2

  Bemiddeling

  Vindt u onderling geen akkoord? Dan kunt u een beroep doen op een gekwalificeerde entiteit voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting (een ombudsdienst). Dat is een goedkope en snelle procedure die weinig formaliteiten vraagt.

  Er zijn ombudsdiensten in verschillende sectoren(PDF bestand opent in nieuw venster) (telecom, energie, bouw, verzekeringen, handel, financiële diensten...). Ook Consumerconnect helpt u bij het vinden van de bevoegde ombudsdienst. Als er geen sectorale ombudsdienst is, kunt u een beroep doen op de Consumentenombudsdienst(opent in nieuw venster) (COD).

  Hebt u een geschil met een onderneming uit een andere EU-lidstaat of Noorwegen of IJsland over aankopen (fysiek of online) in het buitenland? Dan kunt u dat voorleggen aan het European Consumer Center Belgium (ECC)(opent in nieuw venster).

 • Stap 3

  Gerechtelijke stappen

  Wilt u geen bemiddeling door een ombudsdienst of heeft bemiddeling niet het gewenste resultaat opgeleverd, dan rest u in principe alleen de mogelijkheid gerechtelijke stappen te ondernemen om uw rechten te laten gelden. Hou er rekening mee dat dat een dure en tijdrovende procedure kan zijn.

Inbreuken melden

 • Als consument

  Hebt u een inbreuk op de consumentenwetgeving vastgesteld? Denkt u het slachtoffer te zijn van misleiding, bedrog, fraude of oplichting? U kunt het melden via Consumerconnect(opent in nieuw venster).

  De Economische Inspectie analyseert alle meldingen en start als dat nodig is een onderzoek. Uw individuele probleem kan de Economische Inspectie niet oplossen: daarvoor kunt u het best een bemiddelingsvraag opstarten met een ombudsdienst.

 • Als onderneming

  Als onderneming kunt u misleidende of oneerlijke praktijken melden via het Meldpunt van de FOD Economie(opent in nieuw venster).

Opgelicht?

Bent u opgelicht? Bent u (bijv. door phishing of andere vormen van online criminaliteit) geld kwijtgeraakt of hebt u bankgegevens prijsgegeven?