Gedaan met laden. U bevindt zich op: Consumentenbescherming

Consumentenbescherming

Het consumentenrecht legt de regels en afspraken vast waarmee goederen en diensten gekocht en verkocht worden. Als consument hebt u bij de aankoop van goederen en diensten bepaalde rechten. Bij problemen met een verkoper kunt u op verschillende manieren hulp of advies krijgen.

De overheid komt niet tussenbeide in individuele dossiers. Ze reikt wel mogelijke oplossingen en instanties aan waarmee u als consument uw probleem kunt proberen op te lossen.

Hebt u een algemene vraag over uw rechten als consument?

Vrouw kies groenten uit in de supermarkt.
© Joris Casaer

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie informeert u over uw rechten als consument.

 • Op de website van de FOD Economie vindt u een hoop algemene informatie over consumentenbescherming(opent in nieuw venster).
 • Bij het contactcenter van de FOD Economie kunt u terecht met uiteenlopende vragen over uw rechten. Het contactcenter is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 17 uur op het gratis nummer 0800 120 33.
  Enkele voorbeelden van vragen:
  • U wilt iets weten over de solden.
  • U wilt inlichtingen over reiscontracten.
  • U wilt inlichtingen over sociale energietarieven.
  • U wilt weten of u zich nog kunt bedenken na een aankoop.
  • U wilt informatie over de veiligheid van producten.
 • U kunt ook mailen of het webformulier(opent in nieuw venster) invullen.

Wat kunt u doen als uw consumentenrechten geschonden werden?

Als u iets koopt, hebt u recht op een goed product. Maar als er iets mis is met het product, hoeft u niet meteen juridische stappen te ondernemen. De kosten van een rechtszaak en de tijd en de inspanningen die ermee gepaard gaan, staan vaak niet in verhouding tot het eigenlijke probleem.

 • Stap 1

  Bespreek uw klacht over de geleverde goederen of diensten eerst met de verkoper

  Neem altijd in eerste instantie contact op met de verkoper om tot een oplossing te komen. Veel bedrijven hebben een eigen klachtendienst. Formuleer uw klacht duidelijk. Bevestig uw klacht schriftelijk (post, fax, e-mail). Zo hebt u een bewijs van uw klacht, wat latere misverstanden kan voorkomen.

 • Stap 2

  Schakel bemiddeling in

  Als u er niet in slaagt met de verkoper tot een oplossing te komen, hoeft u nog niet naar de rechter te stappen. Bemiddeling is vaak goedkoper en sneller.

 • Stap 3

  Leg uw geschil voor aan de Consumentenombudsdienst

  Als u niet meteen gehoor vindt bij de verkoper, kunt u uw geschil toch nog buiten de rechtbank proberen op te lossen. Leg uw geschil voor aan de Consumentenombudsdienst(opent in nieuw venster) (COD), het unieke loket voor consumenten met klachten. De COD is ook het centrale aanspreekpunt voor de bestaande ombudsdiensten en ziet erop toe dat uw vraag of klacht bij de juiste dienst belandt.
  Als er voor uw concrete geval geen specifieke dienst voor klachtenbehandeling is, zal de COD de behandeling van uw dossier zelf op zich nemen. Die behandeling is gratis en gebeurt binnen een termijn van 90 dagen.

  De COD kan u niet helpen

  • als uw melding anoniem is
  • als u al een klacht hebt ingeleid voor de rechtbank
  • als u nog geen contact hebt opgenomen met de verkoper om tot een oplossing te komen
  • als uw geschil ouder is dan 12 maanden.

  Enkele voorbeelden van geschillen waarmee u bij de COD terechtkunt:

  • Uw gsm valt na 4 maanden uit en de verkoper weigert het toestel te herstellen.
  • U hebt op het internet een product gekocht maar er wordt een ander product geleverd.
  • U betwist de factuur van een aannemer die bij u werken heeft uitgevoerd.
  • De nieuwe auto die u hebt gekocht, blijkt duurder te zijn dan aanvankelijk was vermeld.
  • Het nieuwe dak op uw huis begint na één jaar al te lekken.
 • Stap 4

  Ga over tot gerechtelijke stappen

  Als u niet tot een vergelijk komt met de verkoper en als ook buitengerechtelijke bemiddeling niks oplevert, dan rest u in principe alleen de mogelijkheid gerechtelijke stappen te ondernemen om uw rechten te laten gelden. Daarvoor kunt u een advocaat in de arm nemen. Er zijn ook andere mogelijkheden om juridisch advies in te winnen of juridische bijstand te krijgen.

Phishing

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij u valse berichten ontvangt waarbij geprobeerd wordt om inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens te achterhalen.

Fraude en oplichting

Denkt u het slachtoffer te zijn van misleiding, bedrog, fraude of oplichting? Zijn uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?

Meld uw probleem op Meldpunt.belgie.be(opent in nieuw venster). U kiest het scenario dat op uw probleem van toepassing is en u doorloopt de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten. U krijgt altijd een antwoord.

 • U krijgt meteen advies op maat over hoe u uw rechten kunt afdwingen, of een gerichte doorverwijzing naar de instantie die u verder kan helpen.
 • Uw melding wordt geanalyseerd door de bevoegde autoriteiten. Als het nodig is, stellen ze een onderzoek in.

Meldpunt.belgie.be is er voor meldingen van particulieren of ondernemingen over:

 • illegale handelspraktijken en bedrog: bijvoorbeeld misleidende reclame of prijsaanduiding, problemen met een krediet, ongewenste oproepen of e-mails, leveringsproblemen, foute voedseletikettering, garantieproblemen, …
 • fraude: bijvoorbeeld phishing, spoofing (zich online voordoen als iemand anders), valse waardebonnen per e-mail, …
 • oplichting: bijvoorbeeld valse facturen, valse loterij, valse boetes per e-mail, …

Enkele voorbeelden van meldingen waarvoor u terechtkunt bij meldpunt.belgië.be:

 • U bent het slachtoffer van internetfraude.
 • U wilt een oneerlijke of misleidende handelspraktijk signaleren.
 • U hebt een klacht over de etikettering van een product.
 • U ontvangt een product dat u niet hebt besteld.
 • U wilt een klacht indienen tegen een incassobureau.

Klachten over producten of diensten van verkopers uit een andere EU-lidstaat of Noorwegen of IJsland

Ook binnen de Europese Unie gelden er regels om onjuiste of misleidende informatie van handelaars tegen te gaan. Hebt u een klacht over een product of een dienst van een verkoper uit een andere EU-lidstaat of Noorwegen of IJsland? Dan kunt u gratis juridisch advies inwinnen of een klacht indienen bij het European Consumer Center Belgium (ECC)(opent in nieuw venster). Lees meer over de Europese initiatieven om uw rechten als consument te beschermen(opent in nieuw venster) op de website van de Europese Commissie.