Cadeaubonnen zijn contractuele documenten. Wie de bon koopt, accepteert dus de voorwaarden die de verkoper heeft bepaald, op voorwaarde dat ze duidelijk geformuleerd zijn. Zeker de geldigheidsduur moet dus duidelijk zichtbaar op de bon staan

  • door vermelding van de precieze datum waarop de cadeaubon vervalt
  • door te vermelden hoe lang de bon geldig is na de uitgiftedatum, met duidelijke vermelding van de termijn en de uitgiftedatum.

In België bestaat er geen specifieke wetgeving voor cadeaubonnen. Voor u zelf een cadeaubon koopt, kunt u dus het best even nakijken of de ontvanger de bon kan

  • inruilen voor geld
  • gebruiken tijdens de soldenperiode
  • verlengen
  • doorgeven aan iemand anders.

Als de op de bon vermelde geldigheidsdatum verstreken is, dan kunt u die vervallen aankoopbon in principe niet meer gebruiken, tenzij de winkelier uiteraard de bon alsnog aanvaardt. Als de geldigheidsdatum niet of niet duidelijk op de aankoopbon vermeld staat, dan wordt de bon verondersteld onbeperkt geldig te zijn.