Gedaan met laden. U bevindt zich op: Depositobeschermingsregeling

Depositobeschermingsregeling

In België is uw spaargeld wettelijk beschermd door het Garantiefonds. Als uw bank failliet gaat, ziet het Garantiefonds, dat gefinancierd wordt door de Belgische financiële instellingen, erop toe dat u uw spaargeld terugkrijgt.

Bij Belgische banken is uw geld, op al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen, gewaarborgd tot 100.000 euro per bank en per persoon (niet per rekening). Als u meer dan dat bedrag aan spaargeld hebt, kunt u dat het best over verschillende banken spreiden.
Als u bijvoorbeeld bij dezelfde bank zowel een spaar- als een zichtrekening hebt, dan zult u bij faillissement van uw bank maar één keer maximaal 100.000 euro ontvangen. Als de zicht- of spaarrekening op naam van twee personen staat (bv. u en uw partner), dan heeft elk van u beiden recht op een vergoeding van maximaal 100.000 euro.

Kijk goed na of uw bank onder een garantieregeling valt. Bent u klant van een buitenlandse bank, dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling.

Tegoeden op rekening komen in aanmerking voor de bescherming ongeacht hun oorsprong of bestemming. Ook tegoeden die aangehouden worden in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit, zijn dus beschermd.

Voor effecten (zoals aandelen en obligaties) geldt een maximale vergoeding van 20.000 euro. Daarvoor bestaan er andere beschermingsmaatregelen.