Als u als consument geschrapt wilt worden van de zwarte lijst van wanbetalers, dan hoeft u zelf geen stappen bij de Centrale te ondernemen. Na vereffening van uw schuld is de kredietgever namelijk wettelijk verplicht om de betaling binnen acht dagen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren te melden. Daarna blijft de wanbetaling wel nog 1 jaar geregistreerd.

U kunt gratis een overzicht krijgen van de gegevens die op uw naam zijn geregistreerd (naam van de kredietgever, nummer van de overeenkomst, geleend bedrag en toestand van de overeenkomst)

  • ofwel via het internet, met uw elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer
  • ofwel door met de post een schriftelijke aanvraag te doen en daaraan een kopie van de voor- en de achterkant van uw identiteitskaart aan toe te voegen
  • ofwel door u rechtstreeks te wenden tot een van de loketten van de Nationale Bank van België.

Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt.

Als u vaststelt dat er foute informatie over u in het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren staat, dan kunt u een rechtzetting aanvragen.