Als u als consument geschrapt wilt worden van de zwarte lijst van wanbetalers, dan hoeft u zelf geen stappen bij de Centrale te ondernemen. Na vereffening van uw schuld is de kredietgever namelijk wettelijk verplicht om de betaling binnen 8 dagen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren te melden. Daarna blijft de wanbetaling wel nog 1 jaar geregistreerd.

U kunt gratis een overzicht krijgen van de gegevens die op uw naam zijn geregistreerd (naam van de kredietgever, nummer van de overeenkomst, geleend bedrag en toestand van de overeenkomst)

  • ofwel via het internet, met uw elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer
  • ofwel door met de post een schriftelijke aanvraag te doen en daaraan een kopie van de voor- en de achterkant van uw identiteitskaart aan toe te voegen
  • ofwel door u rechtstreeks te wenden tot een van de loketten van de Nationale Bank van België.

Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt.

Als u vaststelt dat er foute informatie over u in het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren staat, dan kunt u een rechtzetting aanvragen.