De meeste foto's op deze site zijn door professionele fotografen gemaakt in opdracht van de Vlaamse overheid, andere foto's zijn aangekocht.