Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hittekaarten Catalogus

Hittekaarten

  • Dataset

Beschrijving

Download:   https://s3-ant1.antwerpen.be/prd-open-data-datatank/raster/Hittekaart_dag.zip - https://s3-ant1.antwerpen.be/prd-open-data-datatank/raster/Hittekaart_dag.zip   Hittekaarten SW/EMA Het stedelijk hitte-eiland effect (SHE)ontstaat wanneer er een temperatuurverschil optreedt tussen stad en omliggende platteland en is hoofdzakelijk het gevolg van de bebouwde en verharde omgeving. Het SHE is ’s nachts het grootste, en is vooral voelbaar tijdens de zomermaanden. Het meest bekende gevolg van dit effect is de ‘hittestress’ of het ‘gevoel van onbehagen’ bij warme temperaturen. Tijdens hittegolven en vooral s’ nachts kan hittestress leiden tot gezondheidsproblemen en zelfs sterfte, vooral bij zieke, jonge (-4j) en oudere (+65j) bevolking. Andere gevolgen van het SHE zijn het falen van infrastructuur, machines, vermindering van de arbeidsproductiviteit, verminderde levensduur van materialen…De factoren die achter deze stralingstemperatuur-kaart zitten en die aldus het SHE beïnvloeden zijn: schaduweffecten, verdamping, windeffecten en warmteopslag en -straling van gebouwen en materialen. Tot nu toe zijn er geen concrete doelstellingen of een regelgeving t.a.v. het SHE. Echter, mogelijke maatregelen die het SHE kunnen temperen zijn: maximale schaduwval creëren, minimale verharding, natuurlijke ventilatie-corridors, open waterpartijen, groene inrichting en bomen in het openbaar domein, groendaken, groene gevels, lichte materialen voor gebouwen en het openbaar domein en het verminderen van de ‘sky-view-factor’ of ‘gebouwinsluiting’ van het openbaar domein om zodoende de indirecte straling van materialen te vermijden. De stad Antwerpen bracht het SHE in kaart in eerste instantie om een preventie- en communicatiebeleid uit te werken voor haar bewoners, bedrijven en bezoekers en om beleidsmaatregelen te treffen om zodoende de leefbaarheid in de stad te verhogen. In tweede instantie kadert dit onderzoek in de opmaak van de Antwerpse Adaptatiestrategie die stelselmatig de uitdagingen van de stad t.a.v. klimaatverandering in kaart brengt. Dezelfde studie wees namelijk uit dat het SHE ten gevolge van de opwarming van de aarde zal verhogen.
Uitgever
Stad Antwerpen
Gepubliceerd
16/12/2021

Distributies

  • Laatst gewijzigd op 25/02/2024