Zoek data en services van Vlaanderen

We moeten alle mogelijke data vlot, veilig en privacybestendig laten stromen, zodat fantastische digitale toepassingen het levenslicht kunnen zien.
Het Vlaams Parlement

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering 2020

Visie

De Vlaamse overheden beschikken gezamenlijk over een schat aan data, services en informatie. Door het combineren van inzichten uit data kunnen heel wat processen binnen de overheid gedigitaliseerd en vereenvoudigd worden. Innovatieve spelers op de markt kunnen op basis van het aanbod nieuwe dienstverlening creëren en nieuwe inzichten bewerkstelligen.

Voor het opzetten van een effectief data-gedreven beleid is inzicht nodig in de data waarover de overheid beschikt: soort, betekenis en kwaliteit dienen in kaart te worden gebracht.

Er is veel beschikbaar maar door de versnipperde en vaak technische context waarbinnen deze wordt aangeboden, wordt het potentieel ervan onderbenut.

De informatie blijkt voor bepaalde gebruikers niet inzetbaar omdat de weg naar de gevraagde informatie niet gevonden wordt of omdat men niet makkelijk met de informatie overweg kan door de manier waarop die wordt bewaard en aangeboden.

Met datavindplaats wil het agentschap Digitaal Vlaanderen in eerste instantie een etalage aanbieden waarin op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier inzicht gegeven wordt in data en informatiestromen die vandaag al beschikbaar zijn.

Datavindplaats wil de ambitie realiseren om toegang te geven tot het meest uitgebreide aanbod van informatie in Vlaanderen zodat die op een betrouwbare en veilige manier gebruikt kan worden. Het aanbieden van de informatie van instanties in Vlaanderen via één centraal platform vergroot zowel de zichtbaarheid van de Vlaamse instanties als van de aangeboden informatie.