Het Vlaams Open Data Portaal kortweg VODAP was de centrale vindplaats voor open data van overheden in Vlaanderen.

Datavindplaats is de nieuwe centrale vindplaats en vervangt VODAP. Naast open data zijn er ook niet-open datasets en services terug te vinden. Alles op één plek.