Opleiding

De VTS is het enige officiële erkenningsorgaan voor sportkaderopleidingen in Vlaanderen. Het organiseert en erkent een waaier aan opleidingsmogelijkheden:

  • opleidingen voor trainers (sporttakgerichte opleidingen)
  • opleidingen voor redders en zwembadcoördinatoren (beroepsgerichte opleidingen)
  • opleidingen voor specifieke doelgroepen (begeleiders van G-sporters of sportende senioren)
  • opleiding voor het begeleiden van kinderen via breed motorische vaardigheden (Multimove- en Sportsnackbegeleider)
  • ...

Bijscholing

De Vlaamse Trainersschool organiseert en erkent heel wat kwalitatieve bijscholingen in Vlaanderen. Die bijscholingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor trainers, redders, sportbegeleiders en VTS-medewerkers (bv. docenten, cursusverantwoordelijken, en verantwoordelijken voor de sportkaderopleidingen bij de sportfederaties).