Voorwaarden

  • Elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie)
  • en een handicap of aandoening heeft en aan de volgende voorwaarden voldoet, kan deze zorgtoeslag krijgen.

Vanaf 1 januari 2019 zal een door Kind en Gezin erkende arts de gevolgen van de specifieke ondersteuningsbehoefte beoordelen. De arts gebruikt daarvoor het driepijlersysteem, het systeem dat nu ook gebruikt wordt door de artsen van het Directoraat Generaal voor personen met een handicap voor de huidige verhoogde kinderbijslag.

Het resultaat van de beoordeling is een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag.

Als u vanaf 1 januari 2019 een hulpvraag stelt via de intersectorale toegangspoort voor minderjarigen, krijgt u de zorgtoeslag automatisch toegekend als uw kind aan de voorwaarden voldoet. De arts, verbonden aan het multidisciplinair team waar u uw vraag stelt, zal ook de beoordeling doen voor de zorgtoeslag. Zo moet u uw kind niet aanmelden bij twee verschillende artsen. Kinderen die voor 1 januari 2019 al een verhoging van de kinderbijslag voor een kind met een handicap kregen, behouden deze bedragen. Dit zijn dezelfde bedragen als hierboven vermeld en voorzien in het Groeipakket.

Procedure

Krijgt u op 1 januari 2019 nog geen verhoogde kinderbijslag en denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, contacteer dan uw uitbetaler. Uw uitbetaler zal uw vraag doorgeven aan Kind en Gezin en zij brengen u daarna in contact met een arts die de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind beoordeelt. Vervolgens bezorgt Kind en Gezin het resultaat van de beoordeling aan de uitbetaler. De uitbetaler bepaalt op basis daarvan het bedrag van de toeslag.

Tot 1 januari 2020 geldt er een overgangsregeling voor wie al een lopend dossier heeft bij de FOD Sociale Zekerheid. Vragen om herziening van het dossier stuurt de uitbetaler door naar de FOD Sociale Zekerheid (0800 987 99).

De zorgtoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8e van de volgende maand.
Voorbeeld: U ontvangt op 8 februari de zorgtoeslag van januari.

Gezinnen die vandaag verhoogde kinderbijslag, een basisondersteuningsbudget en/of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangen, behouden deze tegemoetkomingen ook na 1 januari 2019.

Voor wie in 2019 een hulpvraag stelt via de intersectorale toegangspoort voor minderjarigen, wordt gelijktijdig onderzocht of het kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. 

Volg uw Groeipakket op via Mijn Groeipakket (opent in nieuw venster). Aanmelden kan met eID, federaal token, its me, sms code of mobiele app.

Bedrag

  • Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, krijgt afhankelijk van zijn ondersteuningsnood, een bedrag tussen 82,37 en 549,12 euro.
Ernst van de aandoeningBedrag per maand
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 82,37
6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 109,70
6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 422,56
9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 255,99
9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 422,56
12 - 14 punten over de drie pijlers 422,56
15 - 17 punten over de drie pijlers480,48
18 - 20 punten over de drie pijlers514,80
+20 punten over de drie pijlers549,12

Meer info

Veelgestelde vragen

Contact

  • Neem voor algemene vragen over de zorgtoeslag contact op met uw uitbetaler van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfonds).
  • Hebt u al een dossier lopende? Neem voor vragen over uw evaluatiedossier specifieke ondersteuningsbehoefte contact op met Kind en Gezin via zoe.info@kindengezin.be of op 02 533 13 41.  Op dit telefoonnummer kunt u ook terecht met vragen en wijzigingen van uw afspraak bij de evaluerend arts.