Voorwaarden

  • Elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie)
  • en een handicap of aandoening heeft en aan de volgende voorwaarden voldoet, kan deze zorgtoeslag krijgen.

Sinds 1 januari 2019 beoordeelt een door Kind en Gezin erkende arts de gevolgen van de specifieke ondersteuningsbehoefte. Het resultaat van de beoordeling is een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag.

Procedure

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, contacteer dan uw uitbetaler. Uw uitbetaler zal uw vraag doorgeven aan Kind en Gezin en zij brengen u daarna in contact met een arts die de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind beoordeelt. Vervolgens bezorgt Kind en Gezin het resultaat van de beoordeling aan de uitbetaler. De uitbetaler bepaalt op basis daarvan het bedrag van de toeslag.

Als u een hulpvraag stelt via de intersectorale toegangspoort voor minderjarigen, krijgt u de zorgtoeslag automatisch toegekend als uw kind aan de voorwaarden voldoet. De arts, verbonden aan het multidisciplinair team waar u uw vraag stelt, zal ook de beoordeling doen voor de zorgtoeslag. Zo moet u uw kind niet aanmelden bij twee verschillende artsen.

De zorgtoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8e van de volgende maand. Voorbeeld: U ontvangt op 8 februari de zorgtoeslag van januari.

Gezinnen die voor 1 januari 2019 verhoogde kinderbijslag, een basisondersteuningsbudget en/of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvingen, behouden deze tegemoetkomingen ook na 1 januari 2019.

Volg uw Groeipakket op via Mijn Groeipakket (opent in nieuw venster). Aanmelden kan met eID, federaal token, its me, sms code of mobiele app.

Bedrag

Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, krijgt afhankelijk van zijn ondersteuningsnood, een bedrag tussen 84,02 en 560,10 euro.

Ernst van de aandoeningBedrag per maand in euro
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 84,02
6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 111,89
6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 261,11
9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 255,99
9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 431,01
12 - 14 punten over de drie pijlers 431,01
15 - 17 punten over de drie pijlers490,09
18 - 20 punten over de drie pijlers525,10
+20 punten over de drie pijlers560,10

Meer info

Veelgestelde vragen

Contact

  • Neem voor algemene vragen over de zorgtoeslag contact op met uw uitbetaler van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfonds).
  • Hebt u al een dossier lopende? Neem voor vragen over uw evaluatiedossier specifieke ondersteuningsbehoefte contact op met Kind en Gezin via zoe.info@kindengezin.be of op 02 533 13 41. Op dit telefoonnummer kunt u ook terecht met vragen en wijzigingen van uw afspraak bij de evaluerend arts.