Jan Jambon en mark Rutte schudden elkaar de hand voor de camera's op een rode loper

Focus hierbij ligt onder meer op respect voor mensenrechten en het voeren van een modern en assertief handels- en investeringsbeleid. Vlaanderen zet ook in op een sterke en coherente profilering in het buitenland en beschikt over veertien Vertegenwoordigingen wereldwijd.

Ook de controle op de handel in strategische goederen vormt een belangrijke pijler van het Vlaams buitenlands beleid. Hiermee heeft Vlaanderen een instrument in handen om illegale wapenstromen tegen te gaan die de vrede en stabiliteit in de wereld in het gedrang zouden kunnen brengen.